spacer

Paminėta Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena

   Šiais metais Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena paminėta negausiomis Pandėlio jaunųjų šaulių pajėgomis dėl galiojančio karantino sąlygų. Kuopai atstovavo šaulė Kamilė N. ir jaunoji šaulė Livija Ž.    Jaunieji šauliai aplankė, sutvarkė ir pagerbė partizanų žūties vietų, paminklų Žiobiškio, Kazliškio, Panemunio ir Pandėlio apylinkėse. Smagu, kad...

spacer

Jaunieji šauliai ir karantinas

    Jaunieji šauliai karantino metu taip pat atlieka įvairias užduotis nuotoliniu būdu. Jiems tenka įveikti nemažai iššūkių atliekant užduotis „Gaminu šeimai ir artimui“, „Apsauginė kaukė“, „Margučiai“, „Karantinas, bet sportuoju“, „Laikino būsto statyba“, „Mazgai“.    Neseniai buvo renkami „Kuopos kulinaro“ ir „Gražiausio margučio“ laimėtojai. Susumavus balsus, paaiškėjo, kad „Kuopos...

spacer

Programos ,,eTwining” gimtadienis

    Gegužės 9 dieną yra minima ,,eTwinning” gimimo diena. Ją paminėjo gimnazijos 1 ir 4b klasės mokiniai. Integruotoje pasaulio pažinimo (,,Kada ateis mano gimtadienis? “) ir muzikos (,,Gimtadienio sveikinimo daina“) pamokoje mokiniai mokėsi įsiminti savo gimimo dieną, dainuoti gimtadienio sveikinimo dainą. Projekto veiklos buvo nufilmuotos ir sukurtas video...

spacer

Minime Europos dieną ir eTwinning gimtadienį

    Gegužės 9 dieną visoje Europoje minima Europos diena ir ,,eTwinning“ programos gimtadienis. Kartu su Europa šią dieną paminėta ir gimnazijoje, tik šį kartą kitaip. Karantinas visus mus uždarę namuose, bet šiuolaikinių technologijų dėka mūsų mokiniai susiekė su savo draugais ir partneriais Europoje, pasveikino juos, atliko įvairias veiklas....

spacer

Integruota užsienio kalbų ir geografijos pamoka

     Nors karantinas uždarė mus visus savo namuose, šiuolaikinių informacinių technologijų galimybės leidžia mums bendrauti ir susitikti su savo draugais ir bendraminčiais. Mūsų gimnazija kartu su Azerbaidžano Baku miesto „ E.Misirxanov adına 71 nomreli tam orta məktəb“ mokykla vykdo ,,eTwinning“ projektą ,,Вот так живём на карантин“.    ...

spacer

Masinis fizinis ugdymas

Pasaulio rekordo bandymas! Balandžio 22 d. trečiadienis, 2020m. Rokiškio r., Pandėlio gimnazijos pirmokai dalyvauja MASIŠKIAUSIOJE FIZINIO UGDYMO PAMOKOJE NUOTOLINIU BŪDU https://www.youtube.com/watch?v=r6EZFLaEmAE&fbclid=IwAR0sQahxfKpHwf9P-qKuukiPHWJU35mqJ1wFmOcPVY5BU7h-hMOh4pNnKDo      1 klasės mokytoja Renata Kiburienė

spacer

Pandėlio gimnazijos pradinukai – nuolatiniai Saugesnio interneto dienos dalyviai

     Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos 1–4 klasių mokiniai, paskatinti pradinių klasių mokytojos metodininkės Renatos Kiburienės, aktyviai dalyvavo minint Saugesnio interneto dieną „Kurkime geresnį internetą kartu“. Renginio metu, naudojant išmaniąją „Kahoot“ programėlę, vyko viktorina, piešinių konkursas, saugaus internetinio tinklo „nėrimas“, buvo kuriamos vaizdo situacijos, komiksai. Spręsdami kryžiažodžius, mokiniai atsakė...

spacer

Didysis Velykų margutis

       Gimnazijos 1-4 klasių mokiniai nepabūgo paskelbto karantino ir dalyvavo dar prieš Velykas labdaros ir paramos fondo ,,Švieskime vaikus“ skelbtame projekte ,,Vaikų Velykėlės. Didysis velykinis margutis“.       Projekto dalyviai pasirinkta technika margino kiaušinius ir nufotografuotus siuntė savo klasių mokytojoms. Šios darbus persiuntė projekto koordinatorei mokytojai...

spacer

Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus laiškas mokyklų bendruomenėms

NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMO TVARKA KARANTINO LAIKOTARPIU

ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOS  UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

 

     Dėl darbo organizavimo
   Pandėlio gimnazijoje kovo 16 – 27 d. vykdomos karantino, prevencinės, profilaktinės priemones pagal galiojančias SAM rekomendacijas, savivaldybėje priimtus sprendimus.
Svarbiais klausimais besidomintys interesantai aptarnaujami pandeliogimnazija@gmail.com, tel. 8 647 15510.
   Darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Jeigu dėl veiklos specifikos dirbti nuotoliniu būdu neįmanoma, nes pareigybės aprašyme numatytas funkcijas būtina vykdyti darbo vietoje, tokiu atveju dirbama pagal sudarytą atskirą grafiką.
   Mokytojams, švietimo pagalbos specialistams rekomenduojama dirbti nuotoliniu būdu, bet esant poreikiui, jie gali dirbti ir darbovietėje, pvz., kai būtina atlikti pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
   Jei karantino priemonės bus pratęsiamos, ribojimai nesibaigs, bus priimti įstatyminio ir Vyriausybės lygmens sprendimai, susiję su darbo apmokėjimo, socialinių garantijų aspektais.
Pedagoginiai darbuotojai turi planuoti darbus, rengti dokumentus, atlikti užduotis, susijusias su ugdymo programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauti su mokiniais, jų tėvais, globėjais, rūpintojais, įgyvendinti pirmiausia nekontaktinių valandų turinį, numatytą darbo apmokėjimo sistemoje, laikantis joje numatytų darbo organizavimo, kontrolės, atsakomybės nuostatų

  Dėl brandos egzaminų vykdymo ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
   Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-365 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-960 „Dėl 2019–2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“ pakeitimo“ pratęsti terminai lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, menų, technologijų mokyklinių egzaminų ir brandos darbo vykdymo terminai. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalies vykdymas iš balandžio mėn. perkeliamas į pakartotinę sesiją (birželio mėn.). Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-965 „Dėl 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo“ pratęstas gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo terminas.
    Atsiradus naujoms aplinkybėms gali būti priimami kiti reikalingi sprendimai.

    Dėl mokymo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu
   Mokyklos vadovai ruošiasi nuo 2020 m. kovo 30 d. pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu.

   Dėl informacijos sklaidos
  Informacija koronaviruso grėsmės tema nuolat talpinama ŠMSM svetainėje (adresu https://www.smvm.lt/w eb/lt/del-koronaviruso).

         Informacija parengta pagal Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-03-16 d. raštą „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių”

                                                                                            Direktorius Donatas Karaliūnas

Published: 2020 kovo 17