Darbo užmokestis

2015 m. Pandėlio gimnazijoje dirbo 31 pedagogas, kuriems patvirtinta 40.91 pedagoginių normų. Jiems suteiktos kvalifikacinės kategorijos: mokytojo eksperto – 1 mokytojui, mokytojo metodininko – 8 mokytojams, vyresniojo mokytojo – 18 mokytojui, mokytojo – 4 mokytojams. Vidutinis pedagogų pedagoginis darbo stažas 23.8 m.

Administracijos ugdymo reikalams ir pagalbos mokiniui 2015 m. patvirtinti 7.25 etatai, iš jų administracijos 3 et., pagalbos mokiniui 2.75 et., bibliotekininkų 1.5 et. Dirbo 8 darbuotojai.

2015 m. Pandėlio gimnazijoje patvirtinta 30.5 ūkinio personalo etatų: iš jų administracijos ūkio reikalams 4 et. ir techninių darbuotojų 26.5 et. Dirbo 30 darbuotojų.

Darbo užmokesčio nustatymo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. Įsakymu Nr. V-1254 patvirtintas „Švietimo įstaigų darbuotoju ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“.

2015 metų priskirtojo darbo užmokesčio vidurkiai (neatskaičius mokesčių):

· vidutinis administracijos ugdymui ir pagalbos mokiniui darbuotojų darbo užmokestis 849.72 Eur;

· vidutinis mokytojo darbo užmokestis 641.61 Eur;

· vidutinis administracijos ūkio reikalams darbuotojų darbo užmokestis 536.05 Eur;

· vidutinis ūkinio personalo darbuotojo darbo užmokestis 324.75 Eur.