eTwinning projektai

2021  spalio 28 d.   Europos kokybės ženklelis

     Kasmet, spalio pabaigoje, Europos „eTwinning“ komanda Briuselyje peržiūri vykdytus per metus projektus ir geriausius apdovanoja Europos Kokybės ženkleliais.
Spalio 28 dieną mus pasiekė džiugi žinia: „Sveikiname! Jūsų mokykla buvo apdovanota Europos Kokybės ženkleliu už puikią „eTwinning“ projektų „Computer and health“ , „How did I study at home?“ ir „Здоровый образ жизни-это здорово“ veiklą. Tai reiškia, kad jūsų, jūsų mokinių ir jūsų mokyklos veikla buvo pripažinta aukščiausiame europiniame lygmenyje. Jūsų projektai bus eksponuojamas specialiame Europos portalo puslapyje adresu www.etwinning.net. Nuoširdžiausi linkėjimai, „eTwinning Team“.
Ačiū visiems už bendradarbiavimą
Mokytoja Larisa Tichonova

Pandėlio gimnazija – konkurso „Europos kalbų ženklas“ nugalėtoja

Visoje Europoje kas antrus metus vyksta konkursas „Europos kalbų ženklas“, skirtas Europos kalbų dienai bei pagerbti tuos, kurie savo veiklomis daug dėmesio skiria kalbų mokymuisi – ir gimtosios kalbos žinių stiprinimui, ir užsienio kalbų lavinimui. Rugsėjo 24 d. Vilniuje vyko konkurso dalyvių apdovanojimai. 2020 metais šio konkurso pagrindinio prizo nugalėtoja Lietuvoje tapo Rokiškio r. Pandėlio gimnazija, aktyviai vykdanti įvairių programų projektus. Ypač geri vertinimai gauti už „eTwinning“ projektus ir veiklas. Kadangi Pandėlio gimnazijoje vyrauja kalbinė ir kultūrinė įvairovė, stebime pozityvų poveikį mokinių gebėjimui mokytis. Vaikai, dalyvaudami „eTwinning“ projekte „Kelionė į pasakų šalį“, vaidino spektakliuose rusų ir anglų kalbomis; vykdydami projekto „Laiškai draugams“ veiklas, rašė ir skaitė gautus iš užsienio laiškus. Projekto „Poetas / rašytojas – nacionalinis šalies simbolis“ veiklose mokiniai ne tik pristatė žymų Lietuvos žmogų ir susipažino su kitų tautų atstovais, bet ir išmoko naudotis įvairiais informacinių ir komunikacinių technologijų įrankiais bei nuotolinio darbo priemonėmis. Projekto „Žymūs Lietuvos ir Lenkijos žmonės“ metu mokiniai iš kaimyninių šalių ieškojo istorinių, kalbinių šalių sąsajų, mokė vieni kitus kalbėti lenkiškai ir lietuviškai, vyko tarpkultūriniai mainai. Projekto rezultatas – didaktinis žaidimas keturiomis kalbomis „POL-LiT“. Šios veiklos daro pozityvų poveikį mokinių gebėjimui mokytis, socialinei įtraukčiai.  Pozityvų poveikį pajuto ir mokytojai: išmoko dirbti su skirtingų tautybių vaikais, bendravo ne tik gimtąja kalba, pasirengė tolimesnei įtraukčiai bei strategijų plėtojimui. Taip pat mokytojai turėjo galimybę dirbti su skirtingomis kalbomis kalbančiais mokiniais.Šių projektų veiklos – tai mokytojo iniciatyvų ir darbo metodų kompleksas, kaip mokytis užsienio kalbos dalyvaujant „eTwinning“ ir kt. projektuose, kuriuose daug dėmesio skiriama kalbų mokymuisi – tiek gimtosios kalbos žinių stiprinimui, tiek užsienio kalbų lavinimui. Pagrindinį prizą Pandėlio gimnazijai skyrė Europos Komisija – tai „Europos kalbų ženklo“ sertifikatas bei kvietimas dalyvauti Europos kalbų dienai skirtame renginyje Briuselyje, kuris šiemet vyks nuotoliniu būdu. „Europos kalbų ženklo“ konkursui pateikiame tik kelis projektų pristatymus, o jų yra dar daugiau. Kiekvienų metų spalio mėnesį skelbiami projektai, apdovanoti Europos Kokybės ženkleliais. Pandėlio gimnazijai, už įvykdytus projektus, ne kartą suteiktas Europos Kokybės ženklelis. Labai tuo džiaugiamės. Vadinasi, mes žygiuojame pirmyn ir turime perspektyvų!

dav

 

 

Lietuvos 100-čio paminėjimas su ,,eTwinning“ programa Pandėlio gimnazijoje

Pandėlio gimnazijoje gražiomis veiklomis paminėtas Lietuvos 100 – metis. „eTwinning“ programos dalyviai savo veiklomis prisidėjo prie bendrų mokyklos renginių. Artėjant iškilmingai datai ne vienas žmogus susimąstė, kodėl didžiuojamės Lietuva ir savimi? Projektas „Tau, Lietuva!“ – tai galimybė įgyvendinti gražius ir prasmingus dalykus, garsiai pasakyti, už ką esam dėkingi Lietuvai, pranešti, kad didžiuojamės savo maža šalimi. Projekto tikslas – integruojant įvairių mokomųjų dalykų programas formuoti mokinių pilietinę nuostatą, pasididžiavimą savo šalimi. Į projekto veiklas aktyviai įsijungė visų klasių mokiniai per įvairias pamokas. Vyko diskusijos ir interviu, skambėjo dainos ir buvo kuriamos eilės, rengiamos piešinių parodos įvairiomis technikomis, stendai su informacija apie gimtąjį kraštą, jo istoriją ir gražiausias vietas. Džiaugėmės tuo, kad ir mokyklos vadovai taip pat dalyvavo šiame projekte. Tačiau savo aktyvumu visus nurungė septintokai. Jie inicijavo veiklas, kūrė filmukus, pristatė savo sukurtus produktus ir veiklas mokyklos bendruomenei. Aktyviai bendravome ir bendradarbiavome su savo projekto partneriais: Pandėlio pradine, Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindine mokykla bei Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padaliniu. Taip diskutuodami, pasitardami tarpusavy, su tėvais, mokytojais mokiniai išreiškė padėką savo Tėvynei. Daugiau informacijos: https://twinspace.etwinning.net/57802/home.  Besiruošdami Vasario 16-osios šventei ieškojome idėjų, kaip įtraukti į šventinius renginius ne tik savo bendruomenės arba šalies mokyklas, bet ir užsienio partnerius. Taip atsirado „eTwinning“ projektas „Sveikiname Lietuvą!“. Jo tikslas – paskatinti partnerius iš visos Europos pasveikinti Lietuvą su 100-ju Lietuvos nepriklausomybės jubiliejumi anglų, gimtąja bei lietuvių kalba. Sulaukėme sveikinimų iš daugelio šalių. Smagu girdėti, kaip jie sveikina mus lietuvių kalba.
Šis projektas – puikus Pandėlio gimnazijos ir Kuršėnų Pavenčių mokyklos bendradarbiavimo rezultatas. Daugiau informacijos apie projektą: https://twinspace.etwinning.net/60175/home „Lietuvos šimtmečio viktorina“ – dar vienas projektas, skirtas paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Šis projektas – tai viktorina, kviečianti intelektualiai paminėti svarbią valstybės datą. Klausimus viktorinai parengė žurnalistas, kultūros antropologas Virginijus Savukynas. Viktorinoje galėjo dalyvauti viena mokytojų-mokinių (14-19 metų) arba tik mokytojų komanda, kuri pateikia bent po vieną atsakymą į klausimą. Mūsų gimnazijai atstovo IIIg-IVg klasių mokiniai : Marius Narutis, Julita Greviškytė, Matas Zemlickas, Nedas Karalius. Jiems vadovavo istorijos mokytoja Virginija Adomėnienė. Viktorinos rezultatai bus skelbiami kovo 9 dieną. Viktorinos nors ir nelaimėjome, bet žinias patobulinome tikrai. Daugiau informacijos apie projektą čia: https://twinspace.etwinning.net/60297/home. Štai taip prasmingai ir iškilmingai „eTwinning“ programos dalyviai paminėjo svarbų ir išskirtinį mūsų šalies įvykį. 

Visą informaciją apie projektą rasite : http://www.etwinning.lt/ lietuvos-100-cio-paminejimas- su-etwinning-programa- pandelio-gimnazijoje 

Larisa Tichonova, Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė

PANDĖLIO GIMNAZIJOS ETWINNING PROJEKTŲ INTEGRAVIMAS Į KITŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ UGDYMO PROGRAMĄ

Programos „eTwinning“ 12 metų gimtadienis Rokiškio rajone