Projektai

PROJEKTAS ,,NORIU BYLOTI“

            Mūsų gimnazija tapo VšĮ „Savas Rokiškis“ inicijuoto pilietiškumo projekto „Noriu byloti“ partneriais. Projekto tikslas yra sudominti moksleivius prisidėti prie rezistencinio pasipriešinimo istorijos pristatymo per inovatyvių paslaugų kūrimą. Bus siekiama per neformalias veiklas, kuriant ir populiarinant Lietuvos laisvės kovų istorinį maršrutą, ugdyti kūrybinius komunikacinius gebėjimus, saviraišką, formuoti moksleivių vertybines nuostatas. Taip pat bus dirbama formuojant bendradarbiavimo tinklą istoriniam maršrutui įtvirtinti: moksleiviai-gidai, vietos bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos, krašto istorijos ir kultūros institucijos.

      Naudodami neformalaus švietimo metodus, gimnazistai sukurs savo krašto nepriklausomybės kovų audiomaršrutą. Į audiogidų aparatus bus patalpinti maršruto audioįrašai lietuvių ir anglų kalbomis. Bus rengiami vietos bendruomenių atstovų susitikimai.

       Gimnazijos ateitininkai aplankys maršruto objektus: kunigo, signataro Vlado Mirono gimtinę Kuodiškių km., „Angelo“ paminklą, skirtą partizanams, šulinių, kur buvo sumesti išniekinti Notigalės partizanų palaikai, vietą. Mokiniai susipažins su šių vietų istoriniais įvykiais, fotografuos, kurs esė. Vėliau mokiniai įgarsins esė į audiogidų aparatus, dalyvaus projekto rengiamuose susitikimuose, supažindins bendruomenę su projekto rezultatais.

Projekto vadovės Eglė Glemžienė, Violeta Karaliūnienė

ESAME PROJEKTO ,,PILIEČIAI KARTU“ PARTNERIAI

        Džiaugiamės galėdami 2017-2018 m. m. būti projekto „Piliečiai kartu“ partneriais, kurio vykdytojas yra labdaros ir paramos fondas „Algojimas“. Šis projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projekto lėšomis.