Asmens duomenų apsauga

ROKIŠKIO RAJONO PANDĖLIO GIMNAZIJOS PRIVATUMO POLITIKA

            Vadovaujantis ES reglamento Nr. 2016/679 – dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomens ir tokių duomenų laisvo judėjimo (toliau vadinama Reglamentu) nuostatomis, Mes, Rokiškio r. Pandėlio gimnazija, juridinio asmens kodas 301843565, adresas Panemunio  g. 25, Pandėlys, Rokiškio r., tel. nr.: +370 458 79190, el. paštas: pandeliogimnazija@gmail.com rūpinamės savo mokinių, mokinių tėvų (globėjų), darbuotojų duomenų privatumu, sąžiningai, atsakingai ir teisėtai tvarkydami ir prižiūrėdami mums patikėtus Jūsų asmens duomenis (kaip duomenų valdytojas). Labai svarbu, kad Jūs atidžiai perskaitytumėte Asmens duomenų tvarkymo taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami mūsų interneto svetainę ar socialinių tinklų paskyrą, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose taisyklėse. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje/socialinių tinklų paskyrose.

ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

PANDĖLIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

PANDĖLIO GIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS