Paslaugos

NAUDOJIMOSI MOKYKLOS PATALPOMIS, TURTU TVARKA

        Informacinių technologijų klasės, kabinetai, gimnazijos salės, valgykla, kavinė, transportas ir kt. nuomojami ugdymui neprieštaraujančioms veikloms ir nustatytomis kainomis, kurias tvirtina Rokiškio savivaldybės taryba. Į nustatytą nuomos mokestį įeina atstatomosios lėšos. (Pandėlio gimnazijos darbo tvarkos taisyklės, 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-303)