Įstaigos darbuotojai

Mokytojų sąrašas

 2019/2020 m. m.

Mokyklos tel. nr. (8 458) 79 190,  (8 647) 15 510

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos Elektroninio pašto adresas
1 Virginija Adomėnienė istorijos, pil.  pagrindų vyr. mokytoja virginija.adomeniene@gmail.com
2 Virginija Baltrukėnienė informacinių technologijų vyr. mokytoja virginaba@gmail.com
4 Vida Baužienė lietuvių k. vyr. mokytoja, bibliotekos darbuotoja  bauziene.v@gmail.com
5 Vygantas Blauzdavičius fizikos  mokytojas metodininkas
vygantasblau@gmail.com
6 Virginija Danienė lietuvių k. mokytoja metodininkė virginada@gmail.com
7 Diana Deksnienė geografijos vyr. mokytoja diana.deksniene@gmail.com
8 Audrius Deksnys fizinio ugdymo mokytojas metodininkas audriusdeksnys@gmail.com
9 Daiva Girdvainienė pradinių kl. vyr mokytoja daivagirdvainiene@yahoo.com
10 Eglė Glemžienė tikybos  mokytoja metodininkė  egleglemziene@gmail.com
11 Gražina Guzikauskienė vokiečių k. vyr. mokytoja grazinagu@gmail.com
12 Violeta Karaliūnienė lietuvių k. mokytoja metodininkė vkaraliuniene@gmail.com
14 Renata Kiburienė pradinių klasių mokytoja metodininkė renatakibs@gmail.com
15 Ala Krasauskienė anglų k. mokytoja metodininkė miglekras2007@gmail.com
16 Vaiva Kubilienė technologijų  mokytoja metodininkė  vaivakub@gmail.com
17 Laima Kvedaravičienė chemijos mokytoja ekspertė laimute.kvedara@gmail.com
18 Nijolė Leišienė matematikos mokytoja metodininkė leisienei@gmail.com
19 Rita Meiluvienė matematikos vyr. mokytoja ritam1963@gmail.com
20 Alia Melvydienė lietuvių k. mokytoja metodininkė, psichologė  alia.melvydiene@gmail.com
21 Irena Putkienė pailgintos grupės auklėtoja  
22 Valdemaras Ražinskas anglų k. mokytojas peledava@gmail.com
23 Kristina Ruzienė anglų k. vyr. mokytoja kristinaruziene2@gmail.com
24 Robertas Ruželė muzikos vyr. mokytojas robokopass@gmail.com
25 Almantas Sriubiškis technologijų mokytojas metodininkas  asriubiskis@gmail.com
26 Diana Šaltienė anglų k. vyr. mokytoja dianajatuzyte@gmail.com
27 Larisa Tichonova rusų k. mokytoja metodininkė larisa.tichonova@gmail.com
28 Ramutė Vaičėnienė pradinių kl. mokytoja metodininkė rrammuuttee@gmail.com 
29 Irena Veikšrienė pradinių kl. vyr. mokytoja irenaveiksriene@gmail.com 
30 Aušra Viduolienė dailės vyr. mokytoja  ausravid@info.lt
31 Rima Vilkienė pradinių kl. mokytoja metodininkė vilkiener@gmail.com 
32 Ledina Vipienė biologijos mokytoja metodininkė vipiene30@gmail.com
33 Rima Žėkienė fizinio ugdymo mokytoja metodininkė
zerimax@gmail.com

 

Kultūros darbuotojai 

Regina Baltušienė       Bibliotekininkė

Techniniai darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Regina Degenienė virėja
2. Jolanta Kalendrienė vyr. virėja
3. Regina Plepienė virėja
4. Violeta Stakėnienė bufetininkė
5. Violeta Armakavičienė valytoja
6. Nijolė Butėnienė valytoja
7. Jurgita Gavėnaitė valytoja
8. Jolanta Karalienė valytoja
9. Lina Mikalauskienė valytoja
10. Sandra Petronienė valytoja
11. Dalia Pupelienė valytoja
12. Daiva Ragelienė valytoja
13. Rima Statkonienė valytoja
14. Inga Žiaugrienė valytoja
15. Nina Džiovalienė naktinis sargas
16. Juozas Kublickas naktinis sargas
17. Vytautas Greviškis vairuotojas
18 Romas Kujalis pastatų priežiūros darbininkas
19 Vytautas Šaučiūnas pastatų priežiūros darbininkas
21 Valentina Zolbienė kiemsargė
22 Lupeikienė Gražina kiemsargė
23 Ina Klanauskienė rūbininkė
24 Remigijus Šukys vairuotojas, santechnikas
25 Alvidas Vilkas elektrikas
26 Kęstutis Zolba mokomųjų ir personalo kompiuterinių sistemų, techninių ir vaizdinių priemonių specialistas