Įstaigos darbuotojai

Mokytojų sąrašas

 2017/2018 m. m.

Mokyklos tel. nr. (8 458) 79 190,  (8 647) 15 510

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos Elektroninio pašto adresas
1 Virginija Adomėnienė istorijos, pil.  pagrindų vyr. mokytoja virginija.adomeniene@gmail.com
2 Virginija Baltrukėnienė informacinių technologijų vyr. mokytoja virginaba@gmail.com
3 Regina Baltušienė vokiečių k. mokytoja metodininkė rbaltusiene@gmail.com
4 Vida Baužienė lietuvių k. vyr. mokytoja, bibliotekos darbuotoja  bauziene.v@gmail.com
5 Vilma Bičiūnaitė lietuvių k. vyr. mokytoja vilmockaite@gmail.com
6 Vygantas Blauzdavičius fizikos vyr. mokytojas vygantasblau@gmail.com
7 Virginija Danienė lietuvių k. mokytoja metodininkė virginada@gmail.com
8 Diana Deksnienė geografijos vyr. mokytoja diana.deksniene@gmail.com
9 Audrius Deksnys kūno kultūros mokytojas metodininkas audriusdeksnys@gmail.com
10 Virginija Džiugelienė matematikos vyr. mokytoja virginija.dziugeliene@gmail.com
11 Daiva Girdvainienė ekonomika ir verslumas daivagirdvainiene@yahoo.com
12 Eglė Glemžienė tikybos vyr. mokytoja  egleglemziene@gmail.com
13 Gražina Guzikauskienė vokiečių k. vyr. mokytoja grazinagu@gmail.com
14 Violeta Karaliūnienė lietuvių k. mokytoja metodininkė vkaraliuniene@gmail.com
15 Martynas Karaliūnas neformalaus ugdymo mokytojas martynaskaraliūnas@gmail.com
16 Jūratė Kavoliūnienė etikos mokytoja juratekavoliuniene@gmail.com
17 Ala Krasauskienė anglų k. mokytoja miglekras2007@gmail.com
18 Vaiva Kubilienė technologijų vyr. mokytoja  vaivakub@gmail.com
19 Laima Kvedaravičienė chemijos mokytoja ekspertė laimute.kvedara@gmail.com
20 Nijolė Leišienė matematikos mokytoja metodininkė leisienei@gmail.com
21 Rita Meiluvienė matematikos vyr. mokytoja ritam1963@gmail.com
22 Alia Melvydienė lietuvių k. mokytoja metodininkė, psichologė  alia.melvydiene@gmail.com
23 Valdemaras Ražinskas anglų k. mokytojas peledava@gmail.com
24 Kristina Ruzienė anglų k. vyr. mokytoja kristinaruziene2@gmail.com
25 Robertas Ruželė muzikos vyr. mokytojas robokopass@gmail.com
26 Almantas Sriubiškis technologijų mokytojas metodininkas  asriubiskis@gmail.com
27 Diana Šaltienė anglų k. mokytoja dianajatuzyte@gmail.com
28 Larisa Tichonova rusų k. mokytoja metodininkė larisa.tichonova@gmail.com
29 Aušra Viduolienė dailės vyr. mokytoja  ausravid@info.lt
30 Ledina Vipienė biologijos mokytoja rsmcvipiene@gmail.com
31 Rita Vitkauskienė  informacinių technologijų, matematikos vyr. mokytoja vitkrita@gmail.com
32 Rima Žėkienė kūno kultūros vyr. mokytoja zerimax@gmail.com

Kultūros darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vida Baužienė bibliotekininkė
2. Regina Baltušienė bibliotekininkė

Techniniai darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Regina Degenienė virėja
2. Jolanta Kalendrienė vyr. virėja
3. Regina Plepienė virėja
4. Violeta Stakėnienė bufetininkė
5. Violeta Armakavičienė valytoja
6. Nijolė Butėnienė valytoja
7. Jurgita Gavėnaitė valytoja
8. Jolanta Karalienė valytoja
9. Lina Mikalauskienė valytoja
10. Sandra Petronienė valytoja
11. Dalia Pupelienė valytoja
12. Daiva Ragelienė valytoja
13. Rima Statkonienė valytoja
14. Inga Žiaugrienė valytoja
15. Nina Džiovalienė naktinis sargas
16. Juozas Kublickas naktinis sargas
17. Vytautas Greviškis vairuotojas
18. Romaldas Stankevičius vairuotojas
19. Romas Kujalis pastatų priežiūros darbininkas
20. Rimvydas Staniulis pastatų priežiūros darbininkas
21. Džuljeta Prunskienė kiemsargė
22. Valentina Zolbienė kiemsargė
23. Ina Klanauskienė rūbininkė
24. Remigijus Šukys santechnikas
25. Alvidas Vilkas elektrikas
26. Kęstutis Zolba mokomųjų ir personalo kompiuterinių sistemų, techninių ir vaizdinių priemonių specialistas