Įstaigos darbuotojai

Mokytojų sąrašas

 2021-2022 m. m.

Mokyklos tel. nr. (8 458) 79 190,  (8 647) 15 510

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos Elektroninio pašto adresas
1 Virginija Adomėnienė istorijos, pil.  pagrindų vyr. mokytoja virginija.adomeniene@gmail.com
2 Virginija Baltrukėnienė informacinių technologijų  mokytoja metodininkė virginaba@gmail.com
3 Vida Baužienė lietuvių k. vyr. mokytoja, bibliotekos darbuotoja  bauziene.v@gmail.com
4 Vygantas Blauzdavičius fizikos  mokytojas metodininkas
vygantasblau@gmail.com
5 Virginija Danienė lietuvių k. mokytoja metodininkė virginada@gmail.com
6 Diana Deksnienė geografijos  mokytoja metodininkė diana.deksniene@gmail.com
7 Audrius Deksnys fizinio ugdymo mokytojas metodininkas audriusdeksnys@gmail.com
8 Daiva Girdvainienė pradinių kl. vyr mokytoja daivagirdvainiene@yahoo.com
9 Eglė Glemžienė tikybos  mokytoja metodininkė  egleglemziene@gmail.com
10 Gražina Guzikauskienė vokiečių k. vyr. mokytoja grazinagu@gmail.com
11 Monika Januševičienė priešmokyklinė grupė monikamarmokaite@gmail.com
12 Violeta Karaliūnienė lietuvių k. mokytoja metodininkė vkaraliuniene@gmail.com
13 Renata Kiburienė pradinių klasių mokytoja metodininkė renatakibs@gmail.com
14 Ala Krasauskienė anglų k. mokytoja metodininkė miglekras2007@gmail.com
15 Vaiva Kubilienė technologijų  mokytoja metodininkė  vaivakub@gmail.com
16 Laima Kvedaravičienė chemijos mokytoja ekspertė laimute.kvedara@gmail.com
17 Nijolė Leišienė matematikos mokytoja metodininkė leisienei@gmail.com
18 Rita Meiluvienė matematikos vyr. mokytoja ritam1963@gmail.com
19 Irena Putkienė pailgintos grupės mokytoja  irena.putkiene@gmail.com
20 Valdemaras Ražinskas anglų k. mokytojas razinskasva@hotmail.com
21 Kristina Ruzienė anglų k. vyr. mokytoja kristinaruziene2@gmail.com
22 Almantas Sriubiškis technologijų mokytojas metodininkas  asriubiskis@gmail.com
23 Diana Šaltienė anglų k. vyr. mokytoja dianajatuzyte@gmail.com
24 Larisa Tichonova rusų k. mokytoja metodininkė larisa.tichonova@gmail.com
25 Ramutė Vaičėnienė pradinių kl. mokytoja metodininkė rrammuuttee@gmail.com 
26 Irena Veikšrienė pradinių kl. vyr. mokytoja irenaveiksriene@gmail.com 
27 Aušra Viduolienė dailės vyr. mokytoja  ausravid@info.lt
28 Ledina Vipienė biologijos mokytoja metodininkė vipiene30@gmail.com
29 Rima Žėkienė fizinio ugdymo mokytoja metodininkė
zerimax@gmail.com

 

Kultūros darbuotojai 

Regina Baltušienė       Bibliotekininkė

Mokytojo padėjėjai

Eil. Nr Vardas,pavardė Pareigos
1 Rasa  Greviškienė  mokytojo padėjėja
2 Irena Putkienė mokytojo padėjėja
3  Justina Puzinaitė-Kaupelienė  mokytoja padėjėja
4 Gabrielė   Zemlickaitė  auklėtojo padėjėja

 

Techniniai darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
2. Jolanta Kalendrienė vyr. virėja
3. Regina Plepienė virėja
4. Violeta Armakavičienė valytoja
5. Nijolė Butėnienė valytoja
6. Jurgita Gavėnaitė valytoja
7. Jolanta Karalienė valytoja
8. Lina Mikalauskienė valytoja
9. Sandra Petronienė valytoja
10. Dalia Pupelienė valytoja
11. Daiva Ragelienė valytoja
12. Rima Statkonienė valytoja
13. Inga Žiaugrienė valytoja
14. Nina Džiovalienė sargas
15. Vytautas Greviškis vairuotojas
16. Sigitas Griškevičius vairuotojas
17. Valentina Zolbienė kiemsargė
18. Gražina Lupeikienė
kiemsargė
19. Ina Klanauskienė rūbininkė
20. Remigijus Šukys vairuotojas, santechnikas
21. Alvidas Vilkas elektrikas
22. Kęstutis Zolba mokomųjų ir personalo kompiuterinių sistemų, techninių ir vaizdinių priemonių specialistas