Įstaigos darbuotojai

Mokytojų sąrašas

 2020/2021 m. m.

Mokyklos tel. nr. (8 458) 79 190,  (8 647) 15 510

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos Elektroninio pašto adresas
1 Virginija Adomėnienė istorijos, pil.  pagrindų vyr. mokytoja virginija.adomeniene@gmail.com
2 Virginija Baltrukėnienė informacinių technologijų  mokytoja metodininkė virginaba@gmail.com
3 Vida Baužienė lietuvių k. vyr. mokytoja, bibliotekos darbuotoja  bauziene.v@gmail.com
4 Vygantas Blauzdavičius fizikos  mokytojas metodininkas
vygantasblau@gmail.com
5 Virginija Danienė lietuvių k. mokytoja metodininkė virginada@gmail.com
6 Diana Deksnienė geografijos  mokytoja metodininkė diana.deksniene@gmail.com
7 Audrius Deksnys fizinio ugdymo mokytojas metodininkas audriusdeksnys@gmail.com
8 Daiva Girdvainienė pradinių kl. vyr mokytoja daivagirdvainiene@yahoo.com
9 Eglė Glemžienė tikybos  mokytoja metodininkė  egleglemziene@gmail.com
10 Gražina Guzikauskienė vokiečių k. vyr. mokytoja grazinagu@gmail.com
11 Violeta Karaliūnienė lietuvių k. mokytoja metodininkė vkaraliuniene@gmail.com
12 Renata Kiburienė pradinių klasių mokytoja metodininkė renatakibs@gmail.com
13 Ala Krasauskienė anglų k. mokytoja metodininkė miglekras2007@gmail.com
14 Vaiva Kubilienė technologijų  mokytoja metodininkė  vaivakub@gmail.com
15 Laima Kvedaravičienė chemijos mokytoja ekspertė laimute.kvedara@gmail.com
16 Nijolė Leišienė matematikos mokytoja metodininkė leisienei@gmail.com
17 Rita Meiluvienė matematikos vyr. mokytoja ritam1963@gmail.com
18 Irena Putkienė pailgintos grupės auklėtoja  
19 Valdemaras Ražinskas anglų k. mokytojas peledava@gmail.com
20 Kristina Ruzienė anglų k. vyr. mokytoja kristinaruziene2@gmail.com
21 Almantas Sriubiškis technologijų mokytojas metodininkas  asriubiskis@gmail.com
22 Diana Šaltienė anglų k. vyr. mokytoja dianajatuzyte@gmail.com
23 Larisa Tichonova rusų k. mokytoja metodininkė larisa.tichonova@gmail.com
24 Ramutė Vaičėnienė pradinių kl. mokytoja metodininkė rrammuuttee@gmail.com 
25 Irena Veikšrienė pradinių kl. vyr. mokytoja irenaveiksriene@gmail.com 
26 Aušra Viduolienė dailės vyr. mokytoja  ausravid@info.lt
27 Rima Vilkienė pradinių kl. mokytoja metodininkė vilkiener@gmail.com 
28 Ledina Vipienė biologijos mokytoja metodininkė vipiene30@gmail.com
29 Rima Žėkienė fizinio ugdymo mokytoja metodininkė
zerimax@gmail.com

 

Kultūros darbuotojai 

Regina Baltušienė       Bibliotekininkė

Techniniai darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Regina Degenienė virėja
2. Jolanta Kalendrienė vyr. virėja
3. Regina Plepienė virėja
4. Violeta Armakavičienė valytoja
5. Nijolė Butėnienė valytoja
6. Jurgita Gavėnaitė valytoja
7. Jolanta Karalienė valytoja
8. Lina Mikalauskienė valytoja
9. Sandra Petronienė valytoja
10. Dalia Pupelienė valytoja
11. Daiva Ragelienė valytoja
12. Rima Statkonienė valytoja
13. Inga Žiaugrienė valytoja
14. Nina Džiovalienė sargas
15. Vytautas Greviškis vairuotojas
16. Romas Kujalis pastatų priežiūros darbininkas
17. Valentina Zolbienė kiemsargė
18. Lupeikienė Gražina kiemsargė
19. Ina Klanauskienė rūbininkė
20. Remigijus Šukys vairuotojas, santechnikas
21. Alvidas Vilkas elektrikas
22. Kęstutis Zolba mokomųjų ir personalo kompiuterinių sistemų, techninių ir vaizdinių priemonių specialistas