Įstaigos darbuotojai

Mokytojų sąrašas

 2018/2019 m. m.

Mokyklos tel. nr. (8 458) 79 190,  (8 647) 15 510

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos Elektroninio pašto adresas
1 Virginija Adomėnienė istorijos, pil.  pagrindų vyr. mokytoja virginija.adomeniene@gmail.com
2 Virginija Baltrukėnienė informacinių technologijų vyr. mokytoja virginaba@gmail.com
3 Regina Baltušienė vokiečių k. mokytoja metodininkė rbaltusiene@gmail.com
4 Vida Baužienė lietuvių k. vyr. mokytoja, bibliotekos darbuotoja  bauziene.v@gmail.com
5 Vygantas Blauzdavičius fizikos vyr. mokytojas vygantasblau@gmail.com
6 Vida Burakovienė muzikos vyr. mokytoja vidbura@gmail.com  
7 Daiva Čiučelienė anglų k. vyr. mokytoja daivitaciu@gmail.com 
8 Virginija Danienė lietuvių k. mokytoja metodininkė virginada@gmail.com
9 Diana Deksnienė geografijos vyr. mokytoja diana.deksniene@gmail.com
10 Audrius Deksnys kūno kultūros mokytojas metodininkas audriusdeksnys@gmail.com
11 Daiva Girdvainienė pradinių kl. vyr mokytoja daivagirdvainiene@yahoo.com
12 Eglė Glemžienė tikybos  mokytoja metodininkė  egleglemziene@gmail.com
13 Gražina Guzikauskienė vokiečių k. vyr. mokytoja grazinagu@gmail.com
14 Dalia Jūrevičienė priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo auklėtoja damore@gmail.com
15 Violeta Karaliūnienė lietuvių k. mokytoja metodininkė vkaraliuniene@gmail.com
16 Martynas Karaliūnas neformalaus ugdymo mokytojas martynaskaraliūnas@gmail.com
17 Renata Kiburienė pradinių klasių mokytoja metodininkė renatakibs@gmail.com
18 Ala Krasauskienė anglų k. mokytoja metodininkė miglekras2007@gmail.com
19 Vaiva Kubilienė technologijų  mokytoja metodininkė  vaivakub@gmail.com
20 Audrė Kujelienė pradinių kl. vyr. mokytoja audremari@gmail.com 
21 Laima Kvedaravičienė chemijos mokytoja ekspertė laimute.kvedara@gmail.com
22 Nijolė Leišienė matematikos mokytoja metodininkė leisienei@gmail.com
23 Rita Meiluvienė matematikos vyr. mokytoja ritam1963@gmail.com
24 Alia Melvydienė lietuvių k. mokytoja metodininkė, psichologė  alia.melvydiene@gmail.com
25 Vida Piskarskienė tikybos vyr. mokytoja vida.piskarskiene@gmail.com
26 Irena Putkienė prailgintos grupės auklėtoja  
27 Valdemaras Ražinskas anglų k. mokytojas peledava@gmail.com
28 Kristina Ruzienė anglų k. vyr. mokytoja kristinaruziene2@gmail.com
29 Robertas Ruželė muzikos vyr. mokytojas robokopass@gmail.com
30 Almantas Sriubiškis technologijų mokytojas metodininkas  asriubiskis@gmail.com
31 Diana Šaltienė anglų k. mokytoja dianajatuzyte@gmail.com
32 Larisa Tichonova rusų k. mokytoja metodininkė larisa.tichonova@gmail.com
33 Ramutė Vaičėnienė pradinių kl. mokytoja metodininkė rrammuuttee@gmail.com 
34 Irena Veikšrienė pradinių kl. vyr. mokytoja irenaveiksriene@gmail.com 
35 Aušra Viduolienė dailės vyr. mokytoja  ausravid@info.lt
36 Rima Vilkienė pradinių kl. mokytoja metodininkė vilkiener@gmail.com 
37 Ledina Vipienė biologijos mokytoja metodininkė vipiene30@gmail.com
38 Rita Vitkauskienė  informacinių technologijų, matematikos vyr. mokytoja vitkrita@gmail.com
39 Danguolė Zolubienė pradinių klasių mokytoja metodininkė danguolz@gmail.com 
40 Rima Žėkienė kūno kultūros vyr. mokytoja zerimax@gmail.com

 

Kultūros darbuotojai 

Regina Baltušienė       Bibliotekininkė

Techniniai darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Regina Degenienė virėja
2. Jolanta Kalendrienė vyr. virėja
3. Regina Plepienė virėja
4. Violeta Stakėnienė bufetininkė
5. Violeta Armakavičienė valytoja
6. Nijolė Butėnienė valytoja
7. Jurgita Gavėnaitė valytoja
8. Jolanta Karalienė valytoja
9. Lina Mikalauskienė valytoja
10. Sandra Petronienė valytoja
11. Dalia Pupelienė valytoja
12. Daiva Ragelienė valytoja
13. Rima Statkonienė valytoja
14. Inga Žiaugrienė valytoja
15. Nina Džiovalienė naktinis sargas
16. Juozas Kublickas naktinis sargas
17. Vytautas Greviškis vairuotojas
18 Romas Kujalis pastatų priežiūros darbininkas
19 Vytautas Šaučiūnas pastatų priežiūros darbininkas
20 Džuljeta Prunskienė kiemsargė
21 Valentina Zolbienė kiemsargė
22 Lupeikienė Gražina kiemsargė
23 Ina Klanauskienė rūbininkė
24 Remigijus Šukys vairuotojas, santechnikas
25 Alvidas Vilkas elektrikas
26 Kęstutis Zolba mokomųjų ir personalo kompiuterinių sistemų, techninių ir vaizdinių priemonių specialistas