Šauliai

     Šaulių sąjunga – valstybės remiama, sukarinta visuomeninė organizacija, vienijanti valstybės gyvenimui ir gynybai neabejingus žmones. Kiekvienas doras Lietuvos pilietis gali tapti Šaulių sąjungos nariu ir save realizuoti veikdamas karybos, sporto bei kultūros srityse.
2020 m. jaunųjų šaulių veikloje dalyvavo trisdešimt Pandėlio gimnazijos mokinių.
      2020 metai šauliams , kaip ir kitiems Lietuvos žmonėms, pateikė daug staigmenų – didelė dalis užsiėmimų vyko nuotoliniu būdu. Buvo vykdomi iššūkiai, o iššūkių nugalėtojai, minint signataro V. Mirono 140-ąsias gimimo metines, apdovanoti Lietuvos Šaulių sąjungos vado, A. Smetonos šaulių 5-osios rinktinės vado ir Pandėlio 513-osios kuopos vado padėkomis ir prizais. Tądien paminėta ir Šaulio diena.
      Tradiciškai jaunieji šauliai dalyvavo įvairiuose renginiuose, pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“,  naktiniuose žygiuose  su bendraamžiais iš Biržų 501-osios kuopos, kartu su ateitininkais mokykloje organizavo renginį Ateitininkų metams paminėti, atstovavo Šaulių sąjungai  Pandėlio miesto bendruomenės organizuotoje Šeimų sporto šventėje „Oninių belaukiant 2020“, dalyvavo piligriminiame žygyje „Džiaugsmo karavanas“.

    A. Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Pandėlio 513-osios kuopos vadė Rima Žėkienė