Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Įstaiga lengvųjų tarnybinių automobilių neturi.