„Erasmus+KA2“ projektas ,,Finansinių ir verslumo įgūdžių ugdymas lavinant aktyvų pilietį“

            Mūsų gimnazija dalyvauja tarptautiniame “Erasmus+KA2” bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerysčių projekte „Finansinių ir verslumo įgūdžių ugdymas lavinant aktyvų pilietį“(Financial and interpreneurial skills for an active citizenship”). Šio projekto metu mokiniai turės galimybę dalyvauti įvairiose veiklose, bendradarbiauti su užsienio šalimis, lavinti užsienio kalbos įgūdžius, finansinį raštingumą ir verslumą, pritaikyti kitas patirtis, reikalingas projektui. Lapkričio 29 d. sulauksime svečių iš projekte dalyvaujančių šalių: Italijos, Ispanijos, Kroatijos, Makedonijos, Vengrijos. Mūsų mokyklos mokiniai turės galimybę pristatyti gimnaziją, papasakoti apie jos istoriją, vykdomas veiklas, stipriąsias sritis, pasiekimus.
                                                   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Kavoliūnienė

1. Projekto aprašymas.

 

2. Partneriai. 

 

3. Susitikimai.

 

4. Mokinių atrankos kriterijai.

 

5. Partnerių susitikimas Pandėlio gimnazijoje.

 

6. Partnerių susitikimas Vengrijoje.

7. Partnerių susitikimas Ispanijoje.

8. Partnerių susitikimas Makedonijoje.

9.  Projekto ,,Erasmus+KA2 FESAC” veiklos ir sklaida 2021 metai

10.  ,,Erasmus + KA2”projekto ,,Finansinių ir verslumo įgūdžių lavinimas ugdant aktyvų pilietį“(FESAC) partnerių baigiamasis nuotolinis susitikimas Kroatijoje.  

       10.1 Projekto metu vykdytos veiklos