Organizacijos

              Mokykloje veikiančios organizacijos diegia jaunimui tautines vertybes, skatina Tėvynės meilę, pagarbą gimtajai kalbai ir papročiams, pilietiškumą, iniciatyvumą ir aktyvumą visuomeninėje, socialinėje bei kultūrinėse srityse.