Gimnazijos vadovai

 

 

JŪRATĖ KAVOLIŪNIENĖ
Gimnazijos direktorė
II vadybinė kategorija
1983 m. – baigė vidurinę mokyklą.
1988 m. – baigė Vilniaus valstybinį V. Kapsuko universitetą.
2001 m. – baigė Šiaulių universiteto Kvalifikacijos institutą.
2005 m. – pradėjo dirbti direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2020 m. – pradėjo dirbti gimnazijos direktore.

2020 metų veiklos ataskaita

2021 metų veiklos ataskaita

 

ALIA MELVYDIENĖ
Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
1978 m. –baigė vidurinę mokyklą
1983 m.- baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
2007 m.- baigė VDU, mokyklinės psichologijos magistrą
2020 m. –pradėjo dirbti direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Informacija atnaujinta 2022 – 06-31