Gimnazijos vadovai

Gimnazijos direktorė  Jūratė Kavoliūnienė
II vadybinė kategorija
1978 m. – baigė vidurinę mokyklą.
1983 m. – Vilniaus valstybinį V. Kapsuko universitetą.
2001 m. – Šiaulių universiteto Kvalifikacijos institutą.
2005 m. – pradėjo dirbti direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2020 metų veiklos ataskaita

2021 metų veiklos ataskaita

 

ALIA MELVYDIENĖ
Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
1978 m. –baigė vidurinę mokyklą
1983 m.- Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
2007 m.- VDU, mokyklinės psichologijos magistras
2020 m. –pradėjo dirbti direktoriaus pavaduotoja ugdymui