Pagalbos mokiniui specialistai

Tai specialistų – socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo, visuomenės sveikatos specialisto –  teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams,  švietimo teikėjams.

TU VISADA GALI KREIPTIS PAGALBOS
Socialinę pedagoginę pagalbą teikia socialinė pedagogė Edita Zinkauskienė,
el. p.: ezinkauskiene@gmail.com, tel.: 8 61646277

Darbo laikas

 

Diena Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Laikas 8.10 –12.30

13.20 – 15.30

8.00 –12.30

13.15 – 15.30

8.00 –12.30

13.15 – 15.30

8.00 –12.30

13.15 – 15.30

8.00 –13.00

 

Pagal poreikį pirmadieniais gimnazijoje dirbs psichologas. Skambinti gimnazijos soc.pedagogei Editai Zinkauskienei, tel. 861646277

Specialiąją – logpedinę pagalba teikia vyr. specialioji pedagogė-logopedė Rima Greviškienė
el. p.: rimutegr@gmial.com , tel.: 8 680 92 533

Darbo laikas (logopedė)

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis
13.20-14.00  12.30–15.00 8.30 – 9.15

13.25-15.00

13.25–15.00

 Darbo laikas (specialioji pedagogė)

Pirmadieniais Antradienis  Trečiadieniais Ketvirtadienis Penktadienis
8.30.–13.15 8.30.–12.10 9.25 – 10.10 8.30 – 13.15 8.30 – 11.05

 

Dėl konsultacijų kitu jums patogiu laiku galima tartis su specialistu individualiai, rašant žinutę el.dienyne.

Sveikatos priežiūros paslaugas teikia sveikatos priežiūros specialistė Regina Ingelevičienė,
el. p.: reginaingel@yahoo.com, tel.: 8 615 65 457

Darbo laikas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
8.00–12.00,

12.45–16.00

8.00–12.00,

12.45–17.00

8.00–12.00,

12.45–17.00

8.00–12.00,

12.45–17.00

8.00–12.00,

12.45–14.45

 
 

Jaunimo linija“ – 8 800 28888
Darbo laikas: 16.00-07.00 kasdien, savaitgaliais visą parą
www.jaunimolinija.lt
„Vaikų linija“ – 8 800 11111
Darbo laikas: 11.00-21.00 kasdien
www.vaikulinija.lt
„Vilties linija“ – 8 800 60700
Darbo laikas: visą parą

Ugdymas karjerai

   Konsultacijas teikia mokytoja Nijolė Leišienė.

Klasių valandėlių temos pagal integruojamų programų klasės valandėlių tvarkaraštį

„Aš ir profesija“  – 5 kl. 

„Mokymosi stiliai. Kaip įveikti sunkumus?“  – 5 kl.

„Asmeninės savybės – kelias į profesinę sėkmę“  – 6 kl.

„Profesijos vakar, šiandien ir rytoj“  – 6 kl.

„Mano gabumai“  – 7 kl.

„Mano ateities vizija“  – 7 kl.

„Profesijų pasaulis“ (filmų apie profesijas peržiūra, aptarimas)  – 5–8 kl.

„Mano profesiniai interesai“  – 8  kl.

„Profesijos profilis“  – 8  kl.

„Mano pasiekimai, vertybės, gyvenimo ir karjeros tikslai“  – Ig kl.

„Karjeros sprendimo modeliai“  – Ig kl.

„Studijų sritys, kryptys, programos“  – IIg kl.

„Profesinės karjeros planavimas“ – IIg kl.

„Lietuvos aukštosios mokyklos“  – IIIg kl.

„Profesinio mokymo įvairovė ir galimybės “ – IIIg kl.

„Darbo rinka: mano norai ir galimybės“  – IVg kl.

„Brandos egzaminų pasirinkimas ir dermė su profesinėmis studijomis“  – IVg kl.

Profesinio orientavimo informacijos kaupimas, sklaida
Spausdintos informacijos apie įvairias švietimo institucijas, profesijas kaupimas, pateikimas.

Profesinio orientavimo informacijos atranka, skleidimas elektroninėje erdvėje (gimnazijos tinklalapyje).

Tėvų švietimas
„Karjeros planavimas: profesijų įvairovė ir pasirinkimo galimybės“ – Ig kl. 

„ Individualaus mokymosi plano sudarymas“ – IIg kl.

„ Darbo rinka. Aukštojo ir profesinio mokymo galimybės“ – IIIg kl.

„ Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas. Priėmimas į aukštąsias ir profesines mokyklas“ – IVg kl.