Muziejus

     Pandėlio gimnazijos muziejus buvo įkurtas 1987 m. istorijos mokytojos Janinos Kubilienės iniciatyva. Muziejus atnaujintas 2015 m., įgyvendinant Rokiškio rajono vietos veiklos projektą ,,Pandėlio krašto gyventojų bendruomeniškumo skatinimas per kultūrinę, sportinę veiklą“ (projekto vadovė mokytoja Violeta Karaliūnienė).
    Nuo 2005 m. muziejui vadovauja lietuvių kalbos mokytoja Violeta Karaliūnienė. Kontaktai vkaraliuniene@gmail.com, tel. 8 610 35424.

    Muziejaus tikslas:
    Skatinti mokinius ir mokytojus domėtis mokyklos, savo krašto istorija, surinktą medžiagą pristatyti miestelio bendruomenei, apsilankiusiems svečiams, panaudoti ugdymo procese.
    Pagrindinės muziejaus veiklos kryptys:
    rinkti, sisteminti, eksponuoti ir išsaugoti savo krašto kraštotyrinę medžiagą;
    kaupti medžiagą apie buvusius mokytojus bei mokinius bei žymius krašto žmones;
    sukauptą medžiagą panaudoti ugdomo procese.
    Muziejaus veikla ir ugdomasis procesas:
    krašto ir gimnazijos istorinė medžiaga panaudojama ugdymo tikslams;
    muziejuje rengiamos teminės ekspozicijos panaudojamos ugdymo tikslams;
     organizuojamos edukacinės programos: klasių valandėlės, integruotos pamokos;
   gimnazijos muziejuje vedamos apžvalginės, teminės ekskursijos – pamokos, skaitomos paskaitos, vyksta susitikimai.
    Gimnazijos muziejaus ryšiai:
   muziejus atviras Pandėlio bendruomenei; bendradarbiaujama su Rokiškio krašto muziejumi, kitomis institucijomis, organizuojami buvusių klasių mokinių susitikimai.

Informacija atnaujinta 2021-09-01