Muziejus

Pandėlio gimnazijos muziejus buvo įkurtas 1987 m. istorijos mokytojos Janinos Kubilienės iniciatyva. Muziejus atnaujintas 2015 m., įgyvendinant vietos veiklos projektą ,,Pandėlio krašto gyventojų bendruomeniškumo skatinimas per kultūrinę, sportinę veiklą“. Nuo 2005 m. muziejui vadovauja lietuvių kalbos mokytoja Violeta Karaliūnienė. Kontaktai vkaraliuniene@gmail.com, tel. 8 610 35424.
Muziejaus tikslas:
skatinti mokinius ir mokytojus domėtis mokyklos, savo krašto istorija, surinktą medžiagą pristatyti miestelio bendruomenei, apsilankiusiems svečiams, panaudoti ugdymo procese.
Pagrindinės muziejaus veiklos kryptys:
rinkti, sisteminti, eksponuoti ir išsaugoti savo krašto kraštotyrinę medžiagą.
kaupti medžiagą apie buvusius mokytojus bei mokinius.
panaudoti muziejaus fondus ugdomajame procese.
Muziejaus veikla ir ugdomasis procesas
Krašto ir gimnazijos istorinė medžiaga panaudojama ugdymo tikslams.
Muziejuje rengiamos teminės ekspozicijos panaudojamos ugdymo tikslams.
Organizuojamos edukacinės programos: klasių valandėlės, integruotos pamokos.
Gimnazijos muziejuje vedamos apžvalginės, teminės ekskursijos – pamokos, skaitomos paskaitos, vyksta susitikimai.
Gimnazijos muziejaus ryšiai:
Muziejus atviras bendruomenei.

Bendradarbiaujama su Rokiškio krašto muziejumi.

Organizuojami buvusių klasių mokinių susitikimai.