Dabartis

      2022–2023 m. m. sudaryta 12 klasių komplektų, viena priešmokyklinio ugdymo grupė. Rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokėsi 271 mokinys
( priešmokyklinio ugdymo grupėje 19 vaikų,1–4 klasėse – 59 mokiniai, 5–8 – 96 mokiniai, I–IIg klasėse –54 mokiniai, III–IVg klasėse – 43 mokiniai). Iš jų 16,6 % specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. 46,8% mokinių gauna nemokamą maitinimą (priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, 1-2 kl. mokiniai visi gauna nemokamą maitinimą) . Toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvena ir yra pavežami 73,4% mokinių.
Gimnazijoje dirba 26 mokytojai (2 mokytojos ekspertės, 15 mokytojų metodininkų, 8 vyresnieji mokytojai, 1 mokytojas); 5 mokytojo padėjėjos, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, bibliotekininkas, techninių mokymo priemonių ir kompiuterių inžinierius, duomenų bazės specialistas, karjeros specialistas. Iš viso gimnazijoje dirba 60 pedagoginio ir nepedagoginio personalo darbuotojų.

Mokinių skaičius rugsėjo 1 d.

 

  1 klasė 2 klasė 3  klasė 4 klasė Iš viso
Mergaitės 5 6 6 11 25
Berniukai 4 8 11 8 34
Iš viso 9 14 17 19 59

 

5 klase 6 klase 7 klase 8 klase Iš viso
Mergaitės 11 15 12 15 53
Berniukai 11 8 13 11 43
Iš viso  22 23 25 26 96
   Ig klasė IIg klasė  III g klasė  IVg klasė  Iš viso 
 Berniukai  15  13  14  9 51
Mergaitės 11 15 9 11 46
Iš viso  26  28  23 20 97

 

Mišri priešmokyklinio ugdymo grupė

Berniukai 11
Mergaitės 8
Iš viso 19

 

Informacija atnaujinta 2022-09-02