Dabartis

        2020–2021 m. m. sudaryta 12 klasių komplektų. Rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokėsi 260 mokinių (1–4 klasėse – 75 mokiniai, 5–8 – 97 mokiniai, I–IIg klasėse – 50 mokinių, III–IVg klasėse – 38 mokiniai). Iš jų 8,0% specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. 47,6% mokinių gauna nemokamą maitinimą. Toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvena ir yra pavežami 72,6% mokinių.
Gimnazijoje dirba 28 mokytojai (viena mokytoja ekspertė, 14 mokytojų metodininkų, 12 vyresniųjų mokytojų, 1 mokytojas); 1 mokytojo padėjėja, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, 1 bibliotekininkas, techninių mokymo priemonių ir kompiuterių inžinierius. Iš viso gimnazijoje dirba 57 pedagoginio ir nepedagoginio personalo darbuotojai.

Mokinių skaičius rugsėjo 1 d.

 

1 klasė 2 klasė 3  klasė 4 klasė Iš viso
Mergaitės 6 10 12 15 43
Berniukai 10 7 8 7 32
Iš viso 16 17 22 22 75

 

5 klase 6 klase 7 klase 8 klase Iš viso
Mergaitės 13 12 8 13 47
Berniukai 14 9 15 13 50
Iš viso  27 21 23 26 97
   Ig klasė IIg klasė  III g klasė  IVg klasė  Iš viso 
 Berniukai  16  10  10  10 42
Mergaitės 12 11 6 12 38
Iš viso  28  21  16 22 80