Dabartis

        2021–2022 m. m. sudaryta 12 klasių komplektų, viena mišri priešmokyklinio ugdymo grupė. Rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokėsi 267 mokiniai (mišrioje priešmokyklinio ugdymo grupėje 13 vaikų,1–4 klasėse – 70 mokinių, 5–8 – 94 mokiniai, I–IIg klasėse –56 mokiniai, III–IVg klasėse – 34 mokiniai). Iš jų 8,9 % specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. 50,1% mokinių gauna nemokamą maitinimą (priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, 1-2 kl. mokiniai visi gauna nemokamą maitinimą) . Toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvena ir yra pavežami 71,5% mokinių.
Gimnazijoje dirba 28 mokytojai (viena mokytoja ekspertė, 16 mokytojų metodininkų, 9 vyresnieji mokytojai, 2 mokytojai); 4 mokytojo padėjėjos, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, bibliotekininkas, techninių mokymo priemonių ir kompiuterių inžinierius. Iš viso gimnazijoje dirba 61 pedagoginio ir nepedagoginio personalo darbuotojas.

Mokinių skaičius rugsėjo 1 d.

 

1 klasė 2 klasė 3  klasė 4 klasė Iš viso
Mergaitės 6 6 11 12 35
Berniukai 8 11 8 8 35
Iš viso 14 17 19 20 70

 

5 klase 6 klase 7 klase 8 klase Iš viso
Mergaitės 15 14 12 9 48
Berniukai 6 13 9 16 44
Iš viso  21 27 21 25 92
   Ig klasė IIg klasė  III g klasė  IVg klasė  Iš viso 
 Berniukai  13  16  8  10 47
Mergaitės 15 12 10 6 42
Iš viso  28  28  18 16 89

 

Mišri priešmokyklinio ugdymo grupė

Berniukai 7
Mergaitės 6
Iš viso 13