Dabartis

        2019–2020 m. m. sudaryta 14 klasių komplektų. Rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokėsi 277 mokiniai. Iš jų 15,2% specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. 41,5% mokinių gauna nemokamą maitinimą. 17 % mokinių šeimų yra socialiai remiamos. Nepilnose šeimose gyvena 31,4% mokinių. Socialinės rizikos grupės šeimose gyvena 10% vaikų. 49,5 % mokinių vienas arba abu tėvai yra bedarbiai.Toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvena ir yra pavežami 69,9% mokinių.
Gimnazijoje dirba 31 mokytojas (viena mokytoja ekspertė, 15 mokytojų metodininkų, 13 vyresniųjų mokytojų, 2 mokytojai, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, 1 bibliotekininkas, techninių mokymo priemonių ir kompiuterių inžinierius. Iš viso gimnazijoje dirba 66 pedagoginio ir nepedagoginio personalo darbuotojai.

Mokinių skaičius rugsėjo 1 d.

1 klasė 2 klasė 3  klasė 4a  klasė 4b  klasė Iš viso
Berniukai 7 8 6 6 6 33
Mergaitės 10 12 13 8 6 49
Iš viso 17 20 19 14 12 82

 

5 klase 6 klase 7 klase 8 klase Iš viso
Berniukai 7 15 12 17 51
Mergaitės 11 8 13 10 42
Iš viso  18 23 25 27 93
   Ig klasė IIg klasė  III g klasė  IVag klasė  IVbg klasė  Iš viso 
 Berniukai  11  15  11  10  6  53
Mergaitės 10 12 12 8 7 49
Iš viso  22  27  23  18  13  102