Dabartis

         2018–2019 m. m. sudaryta 17 klasių komplektų. Rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokėsi 309 mokiniai Iš jų 15,9% specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. 39,8% mokinių gauna nemokamą maitinimą. 15 % mokinių šeimų yra socialiai remiamos. Nepilnose šeimose gyvena 18% mokinių. Socialinės rizikos grupės šeimose gyvena 19% vaikų. 50 % mokinių vienas arba abu tėvai yra bedarbiai. Toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvena ir yra pavežami 69,9% mokinių.
Gimnazijoje dirba 40 mokytojų (viena mokytoja ekspertė, 17 mokytojų metodininkų, 18 vyresniųjų mokytojų, 2 mokytojai, 2 nesuteikta kategorija) socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, 1 bibliotekininkas, techninių mokymo priemonių ir kompiuterių inžinierius. Iš viso gimnazijoje dirba 79 pedagoginio ir nepedagoginio personalo darbuotojai.