Atributika

Gimnazijos himnas
Muzika ir žodžiai R. Ruželės

1. Vaikystė į jaunystę lekia vėju –
Kiekvieną dieną kylame aukštyn.
Pašėlęs laikas mus nuneš į priekį –
Suspėti turim daug ką pasiimt.

2. Gimnazija – geriausias mūsų draugas,
Visus tikslus ji mums pasiekt padės.
Kiekvienas tik žinokime, ko siekiam,
Čia rasim viską – čia žinių versmė.

Priedainis
Mokslo šviesa
Teveda drąsiai mus kelionėn į tiesą,
Meilė tyra te visad gyvenime būna šalia.
Laimė visad
Telydi visus, kurie mokos ir moko.
Drąsiai pirmyn!
Mes – šviesa, mes – jėga!

      PANDĖLYS. Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas 1591 metais. 1997 metais LR Prezidento dekretu buvo patvirtintas Pandėlio miesto herbas (autorius – Arvydas Každailis). Herbe miesto pavadinimui įprasminti panaudotas senasis lotyniškasis kalendorius. Pagal jį savaitės pirmoji diena buvo sekmadienis, antroji pirmadienis, kurį nuo seno simbolizavo mėnulis. Šešios septyniakampės žvaigždės reiškia kitas savaitės dienas. Pokario kovas įprasmina skrendančio sakalo įvaizdis. Dvi raudonos sakalo plunksnos simbolizuoja kruviną kovą už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, o ąžuolo šakelė – tvirtybę.
       PANDĖLIO MOKYKLA. Panemunio vienuolyno kronikose rašoma, kad Pandėlyje pirmoji mokykla pastatyta 1777 metais prie Pandėlio bažnyčios. 2006 metais tapome gimnazija. Gimnazijos herbas (autorės Violeta Karaliūnienė, Aina Dabašinskienė) sukurtas ruošiantis gimnazijos inauguracijos šventei. Herbo pagrindą sudaro knyga – pažinimo simbolis, iš jos išauga ąžuoliukas – tvirtybės simbolis, iš šonų dvi stilizuotos šakelės simbolizuoja siekimą, o ant šakų esantys paukšteliai – pasitikėjimą, sėkmę, naujas galimybes, o varpeliai – mokyklos simbolis.
                 PANDĖLIO GIMNAZIJOS VĖLIAVA. Sukurta 2006 metais, tapus gimnazija. Perkeltas gimnazijos herbas, o viršuje iš Pandėlio herbo perkeltas senasis lotyniškasis kalendorius.