Įstaigos valdymo struktūra

Gimnazijos direktorius Donatas Karaliūnas,

pandeliogimnazija@gmail.com; tel. (8 458) 79 190, (8 647) 15 510

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Jūratė Kavoliūnienė,

juratekavoliuniene@gmail.com; tel. (8 610) 67 261

Direktoriaus pavaduotojas  ūkio reikalams Robertas Šimkus,

siro@delfi.lt; tel. (8 650) 18 790

Raštinės vedėja  Margarita Miežienė,

sekretore@pandeliogimnazija.rokiskis.lm.lt; tel. (8 458) 79 190, (8 647) 15 510

Vyr. buhalterė Audronė Melvydienė,

audronm8@gmail.com; tel. (8 458) 79 117

Buhalterė Liuda Kačinskienė,

liudapaukstyte@gmail.com