Įstaigos valdymo struktūra

Gimnazijos direktorė Jūratė Kavoliūnienė

pandeliogimnazija@gmail.com; tel. (8 458) 79 190, (8 647) 15 510

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Alia Melvydienė,

alia.melvydiene@gmail.com; tel. (8 618) 83766

Ūkvedys Robertas Šimkus,

siro@delfi.lt; tel. (8 650) 18 790

Raštinės vedėja  Margarita Miežienė,

sekretore@pandeliogimnazija.rokiskis.lm.lt; tel. (8 458) 79 190, (8 647) 15 510

Vyr. buhalterė Audronė Melvydienė,

audronm8@gmail.com; tel. (8 458) 79 117

Buhalterė Rasa Greviškienė, tel. (8 458) 79 117

Informacija atnaujinta 2022 – 06-31