ŠV. JOKŪBO KELIO SAKRALINIŲ OBJEKTŲ PAŽINIMAS IR POPULIARINIMAS (2022 m. liepos 13 d. Nr. PN-19)

    Jau nuo 2009 metų mūsų gimnazija skiria daug dėmesio jaunosios kartos edukacijai, siekiame, kad vaikai ir jaunimas geriau pažintų kultūros paveldą, jį suprastų, puoselėtų ir tyrinėtų. Mūsų mokiniai kasmet dalyvauja Europos paveldo dienų renginiuose: edukacijose, kūrybinėse dirbtuvėse ir kt. Įgyvendindami šį projektą tęsime savo veiklą kultūros paveldo objektų pažinime, lankyme, edukacijose. Šiais metais prioritetu pasirinkome 1.2.2. Šv. Jokūbo kelio sakralinio paveldo objektų pažinimą ir populiarinimą. Kadangi mūsų seniūnijoje yra šv. Jokūbo kelio sakralinis objektas Suvainiškio bažnyčia, o Rokiškio savivaldybė priklauso Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijai, tai pažinimo kelią ir pradėtume nuo gimtojo krašto. Toliau numatyta keliauti keliomis kryptimis: šv. Jokūbo Šiaulių, Vilniaus, Kauno, Žemaitijos keliais. Aplankysime sakralinius ir kitus kultūros paveldo objektus. Iš kelionių medžiagos parengsime edukacinius maršrutus, atliksime įvairius kūrybinius darbus.
Projekto įgyvendinimo grupė – I, IIIg klasių mokiniai, dailės mokytoja Aušra Viduolienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Eglė Glemžienė.
                                                                     Projekto vadovė – mokytoja Violeta Karaliūnienė.