Tėvų komitetas

Regina Medikienė
Daiva Čiučelienė
Rasa Antanavičienė
Ramunė Samuilovienė
Regina Baltušienė
Eglė Glemžienė
Vita Jasiūnienė
Andrius Palivonas
Gražina Tokarevienė
Audronė Vaičiūnienė