Integruota užsienio kalbų ir geografijos pamoka

     Nors karantinas uždarė mus visus savo namuose, šiuolaikinių informacinių technologijų galimybės leidžia mums bendrauti ir susitikti su savo draugais ir bendraminčiais. Mūsų gimnazija kartu su Azerbaidžano Baku miesto „ E.Misirxanov adına 71 nomreli tam orta məktəb“ mokykla vykdo ,,eTwinning“ projektą ,,Вот так живём на карантин“.    ...

spacer

Masinis fizinis ugdymas

Pasaulio rekordo bandymas! Balandžio 22 d. trečiadienis, 2020m. Rokiškio r., Pandėlio gimnazijos pirmokai dalyvauja MASIŠKIAUSIOJE FIZINIO UGDYMO PAMOKOJE NUOTOLINIU BŪDU https://www.youtube.com/watch?v=r6EZFLaEmAE&fbclid=IwAR0sQahxfKpHwf9P-qKuukiPHWJU35mqJ1wFmOcPVY5BU7h-hMOh4pNnKDo      1 klasės mokytoja Renata Kiburienė

spacer

Pandėlio gimnazijos pradinukai – nuolatiniai Saugesnio interneto dienos dalyviai

     Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos 1–4 klasių mokiniai, paskatinti pradinių klasių mokytojos metodininkės Renatos Kiburienės, aktyviai dalyvavo minint Saugesnio interneto dieną „Kurkime geresnį internetą kartu“. Renginio metu, naudojant išmaniąją „Kahoot“ programėlę, vyko viktorina, piešinių konkursas, saugaus internetinio tinklo „nėrimas“, buvo kuriamos vaizdo situacijos, komiksai. Spręsdami kryžiažodžius, mokiniai atsakė...

spacer

Didysis Velykų margutis

       Gimnazijos 1-4 klasių mokiniai nepabūgo paskelbto karantino ir dalyvavo dar prieš Velykas labdaros ir paramos fondo ,,Švieskime vaikus“ skelbtame projekte ,,Vaikų Velykėlės. Didysis velykinis margutis“.       Projekto dalyviai pasirinkta technika margino kiaušinius ir nufotografuotus siuntė savo klasių mokytojoms. Šios darbus persiuntė projekto koordinatorei mokytojai...

spacer

Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus laiškas mokyklų bendruomenėms

NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMO TVARKA KARANTINO LAIKOTARPIU

ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOS  UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

 

     Dėl darbo organizavimo
   Pandėlio gimnazijoje kovo 16 – 27 d. vykdomos karantino, prevencinės, profilaktinės priemones pagal galiojančias SAM rekomendacijas, savivaldybėje priimtus sprendimus.
Svarbiais klausimais besidomintys interesantai aptarnaujami pandeliogimnazija@gmail.com, tel. 8 647 15510.
   Darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Jeigu dėl veiklos specifikos dirbti nuotoliniu būdu neįmanoma, nes pareigybės aprašyme numatytas funkcijas būtina vykdyti darbo vietoje, tokiu atveju dirbama pagal sudarytą atskirą grafiką.
   Mokytojams, švietimo pagalbos specialistams rekomenduojama dirbti nuotoliniu būdu, bet esant poreikiui, jie gali dirbti ir darbovietėje, pvz., kai būtina atlikti pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
   Jei karantino priemonės bus pratęsiamos, ribojimai nesibaigs, bus priimti įstatyminio ir Vyriausybės lygmens sprendimai, susiję su darbo apmokėjimo, socialinių garantijų aspektais.
Pedagoginiai darbuotojai turi planuoti darbus, rengti dokumentus, atlikti užduotis, susijusias su ugdymo programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauti su mokiniais, jų tėvais, globėjais, rūpintojais, įgyvendinti pirmiausia nekontaktinių valandų turinį, numatytą darbo apmokėjimo sistemoje, laikantis joje numatytų darbo organizavimo, kontrolės, atsakomybės nuostatų

  Dėl brandos egzaminų vykdymo ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
   Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-365 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-960 „Dėl 2019–2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“ pakeitimo“ pratęsti terminai lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, menų, technologijų mokyklinių egzaminų ir brandos darbo vykdymo terminai. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalies vykdymas iš balandžio mėn. perkeliamas į pakartotinę sesiją (birželio mėn.). Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-965 „Dėl 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo“ pratęstas gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo terminas.
    Atsiradus naujoms aplinkybėms gali būti priimami kiti reikalingi sprendimai.

    Dėl mokymo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu
   Mokyklos vadovai ruošiasi nuo 2020 m. kovo 30 d. pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu.

   Dėl informacijos sklaidos
  Informacija koronaviruso grėsmės tema nuolat talpinama ŠMSM svetainėje (adresu https://www.smvm.lt/w eb/lt/del-koronaviruso).

         Informacija parengta pagal Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-03-16 d. raštą „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių”

                                                                                            Direktorius Donatas Karaliūnas

Published: 2020 kovo 17 

IŠSKIRTINĖ ŠVENTĖ

    Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną programos ,,Jaunimas Gali“ dalyviai atšventė Vilniuje LR Prezidentūroje. Iš visos Lietuvos dalyvavo tik dviejų gimnazijų mokiniai. Iš pradžių susipažinome su Valstybės pažinimo centru, po to dalyvavome iškilmingame renginyje LR Prezidentūros Baltojoje salėje. Nuostabus koncertas, Prezidento G.Nausėdos sveikinimas, nuoširdūs D.Nausėdienės žodžiai, bendra foto suteikė...

spacer

Projektas „Tikime laisve“

    Šiemet mūsų šalis mini 30-ąją Lietuvos nepriklausomybės šventę. Šiai progai paminėti gimnazijoje vyko „Raštingiausio bendruomenės nario“ konkursas, mokiniai kūrė filmukus „Lietuva kviečia džiaugtis“, dalyvavo gamtosauginėje akcijoje „Pasveikinkime sugrįžusius paukščius ir padovanokime jiems namus!“    Kovo 10 d. gimnazijoje vyko projektas „Tikime laisve“, skirtas Kovo 11-ajai. Iš pradžių...

spacer

Pradinukų meninio skaitymo konkursas ,,Eilės vaikystei ir Lietuvai“

    Kovo 6 d. vyko pradinukų meninio skaitymo konkursas ,,Eilės vaikystei ir Lietuvai“, skirtas Kovo 11 d. paminėti. Šventinį konkursą pradėjo 2 klasės mokiniai. Jie atliko kompoziciją ,,Svarbiausi žodžiai“ (mokytoja R. Vaičėnienė). Antrokai dainavo, grojo dūdelėmis, dalijosi savo mintimis apie Lietuvą.     Raiškiojo skaitymo konkurse dalyvavo net...

spacer

SEU olimpiada ,,Dramblys“

    Kovo 2-6 d. pirmokai dalyvavo respublikinėje SEU (socialinio emocinio ugdymo) olimpiadoje ,,Dramblys“. Tai papildoma mokykloje vykdomos „Antro žingsnio“ programos priemonė.   Olimpiados metu mokiniai susipažino su 5 pagrindinėmis socialinio ir emocinio ugdymo kompetencijomis: savitvardos, savimonės, socialinio atsakingumo, tarpusavio santykių ir atsakingų sprendimų priėmimo. Mokiniai labai noriai atliko...

spacer

Dailyraščio konkursas „Aš moku dailiai rašyti”

   Vasario paskutinę savaitę pradinukai dalyvavo dailyraščio konkurse „Aš moku dailiai rašyti“, skirtame Kovo 11- ajai. Konkurse dalyvavo visi pirmų ir antrų klasių mokiniai. Jie rašė tekstą apie Lietuvą. Vertinimo komisija sprendė, kurie pradinukai rašo dailiausiai, tvarkingiausiai ir taisyklingiausiai. Dailiausiai tekstus parašė pirmokai Faustėja P., Lėja Z. ir Matas...

spacer