Misija ir vizija

Misija: Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką teikti kokybišką išsilavinimą, ugdyti tinkamas asmeniniam ir bendruomeniniam gyvenimui vertybines nuostatas, ugdyti gebėjimus bei norą mokytis visą gyvenimą.

Vizija: Patraukli, efektyviai dirbanti, turinti aktyvią bendruomenę gimnazija.