Mokinių taryba

 Donata Inčiūraitė 5kl
Fausta Kutraitė 5kl.
Osvaldas Styra 6kl.
Agota Dabriškaitė 6 kl.
Klaudija Tijūnaitė 7kl.
Jogaila Greviškis 7kl.
Viltė Antanavičiūtė 8kl.
Gabija Dovydėnaitė 8kl.
Vakaris Pitrėnas Ig kl.
Emilija Greviškytė Ig kl.
Kęstutis Vilimas IIag kl.
Silvija Kutraitė IIbg kl.
Egidija Lukošiūnaitė IIIag kl.
Loreta Pikelytė IIIbg kl.
Matas Zemlickas IVg kl.

Komitetai:
Iniciatyvos komitetas: Egidija, Silvija, Viltė, Loreta, Gabija
Sporto ir sveikatos komitetas: Vakaris, Kęstutis, Emilija, Jogaila
Renginių ir organizavimo komitetas: Matas, Agota, Klaudija, Fausta, Osvaldas, Donata