Mokinių taryba

1.Agota Dabriškaitė 5 kl.

2. Arminas Zinkauskas 6 kl.

3. Titas Gabriūnas 6 kl.

4. Liepa Dabriškaitė 7 kl.

5. Vakarė Atkočiūnaitė 7 kl.

6. Romas Žiauberis 8 kl.

7. Vakaris Pitrėnas 8 kl.

8. Gabrielė Glemžaitė Ig kl.

9. Indrė Baltrūnaitė Ig kl.

10. Arijanda Šerepkaitė IIag kl.

11. Kristina Citavičiūtė IIbg kl.

12. Egidija Lukošiūnaitė IIag kl.

13. Lukas Žukas IIIg kl.

14. Simonas Venciulis IVag kl.

15. Agnė Šapranauskaitė IVbg kl.

Mokinių tarybos pirmininkė Egidija Lukošiūnaitė.