SVARBIAUSI MOKYKLOS ISTORIJOS FAKTAI

         1777 metais prie Pandėlio klebonijos buvo įkurta pirmoji Pandėlio mokykla. 

1865 metais buvo įkurta antroji mokykla.
1912 metais pastatyta trečioji raudonų plytų mokykla.

         1913 m. įsteigiama Pandėlio pradžios mokykla.
       1940 metais Pandėlio mokykla buvo šešių skyrių. Prie Pandėlio pradžios mokyklos dar veikė žemės ūkio klasė. Buvo ruošiami sodininkai, bitininkai, ūkininkai.
     1941 metais Pandėlyje buvo įkurta progimnazija (keturios klasės). Ji įsikūrė 1938 m. pradėtame statyti dviejų aukštų pastate. Pirmasis progimnazijos direktorius buvo Mykolas Antanaitis, gimęs 1883 m. Oreliuose, Krekenavos valsčiuje. Jis buvo vienas iš katalikiškos jaunimo organizacijos ,,Pavasaris“ steigėjų.
     Pandėlyje dirbo Jonas Čiurlionis (priimtas į darbą 1943 m.), dėstė muziką, vokiečių k., vadovavo chorui. Jonas Čiurlionis – tai garsiojo kompozitoriaus M.K.Čiurlionio brolis.
    1945- 1946 mokslo metais Pandėlio progimnazija tapo gimnazija.
    1948 metais Pandėlio gimnazija išleido pirmąją abiturientų laidą – 22 mokinius.
    1950 m. pavadinta Pandėlio vidurine mokykla.
    1958 m. pradėtas statyti naujas mokyklos pastatas. Nuo 1962 metų jame įsikūrė vidurinė mokykla.
    1960 metais įrengtas stadionas. Jame vykdavo ne tik sporto varžybos, bet ir Dainų šventės, Joninės, Derliaus šventės. Kasmet buvo organizuojamos mokyklos sporto šventės.
  1995 -1996 m. m. istorijos mokytojos ekspertės Janinos Kubilienės iniciatyva buvo įrengtas kraštotyros muziejus.
    2005 metais vidurinė mokykla buvo akredituota gimnazija. Tais pačiais metais sukurtas mokyklos himnas (autorius Robertas Ruželė), herbas (idėjų autorės Aina Dabašinskienė, Violeta Karaliūnienė), vėliava.
   2010-2011 metais renovuotas gimnazijos stadionas.
    Gimnazijos kiemą puošia technologijų mokytojo Almanto Sriubiškio skulptūros, skirtos medžio drožėjo Liongino Šepkos ir tautodailininkės Monikos Bičiūnienės atminimui, ir mokinių darbai.

MOKYKLOS DIREKTORIAI

Mykolas Antanaitis vadovavo 1941m. -1943 m.
Feliksas Karpevičius – 1943 m. – 1948 m.
Juozas Jurevičius – 1948 m. – 1949 m.
Juozas Pranckūnas – 1949 m. -1951 m.
Kęstutis Margevičius – 1951 m. – 1953 m.
Andrius Lepeškevičius – 1953 m. – 1959 m.
Juozas Stankaitis – 1959 m. – 1961 m.
Regina Balbierienė – 1961 m. – 1962 m.
Adolfas Samulėnas – 1962 m. – 1991 m.
Donatas Karaliūnas – 1991 m. – 2020 m.
Jūratė Kavoliūnienė – 2020 m. iki šiol

Medžiagą paruošė mokytoja Violeta Karaliūnienė

Informacija atnaujinta 2022-09-02