SUSIPAŽĮSTAME SU ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIU (2022 m. liepos 13 d. Nr. PN-18)

    Projektus, skirtus žydų kultūriniam paveldui pažinti, Europos žydų kultūros dienoms paminėti, vykdome nuo 2009 metų. Šiais metais įgyvendindami projektą gilinsime gimnazistų žinias apie žydų kultūrinį paveldą Lietuvoje. Ankstesniais metais vykdėme projektą ,,Susipažįstame su Šiaurės Aukštaitijos žydų kultūros paveldu“ – aplankėme šiame krašte esančius paveldo objektus. Šiais metais tęsime pažintį su žydų kultūros paveldo kelio objektais ir keliausime po Dzūkiją. Aplankysime Valkininkus, Merkinę, Varėną, dalyvausime edukacinėse programose. Antras projekto etapas – kūrybiniai darbai: naudodamiesi surinkta medžiaga atliksime tiriamuosius darbus, palyginsime Šiaurės Aukštaitijos ir Pietų Aukštaitijos žydų kultūrinio paveldo objektus, parengsime kelionės žemėlapį.

    Projekto įgyvendinimo grupė – I, IIIg klasių mokiniai, dailės mokytoja Aušra Viduolienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Eglė Glemžienė.
Projekto vadovė – mokytoja Violeta Karaliūnienė.