Startuoja programa ,,4K“ (,,Aš kuriu, aš keičiu, aš su kitais, aš kitiems“)

   Mūsų gimnazija pradeda vykdyti eksperimentinę programą ,,4K“. Šis veiklos modelis padės ugdytis gebėjimą keltis asmeninius tikslus, planuoti laiką, fiksuoti savo pažangą bei įsivertinti progresą – įgūdžius, kurie pravers ir kitose gyvenimo srityse. Visos mokinio idėjos gali būti ,,4K“ dalimi, nes šio modelio esmė yra ugdyti mokinio kompetencijas tose srityse, kurios yra įdomios jam pačiam. „4K“ koordinatorius tik padės mokiniams atpažinti savo pomėgius, išsikelti tikslus, informuos apie socialinius partnerius ir veiklos galimybes bei padės reflektuoti pasiekimus.
,,4K“ modelis pakeis socialines – pilietines valandas. Per vienus mokslo metus šio modelio veikloms bus skirta ne mažiau kaip 60 valandų, kurias pradėsime skaičiuoti rugsėjo mėnesį. ,,4K“ veiklų įrodymus mokiniai kaups kompetencijų aplanke, kuris galės būti ir virtualus.
Mokytojos Eglė Glemžienė ir Diana Deksnienė

spacer