IVg klasės ekskursija į Kauną

     Spalio 20 dieną abiturientai lankėsi Kaune. Pirmiausia susipažino su Kauno technologijos universitetu: studijomis, studijų kryptimis, laisvalaikio galimybėmis ir kt. Vėliau literatūros žinias gilino B. Sruogos muziejuje dalyvaudami edukacinėje programoje ,,Dievų miško istorija“. Didelį įspūdį paliko LSMU Anatomijos muziejus, kur galima susipažinti su mirusio žmogaus kūnu, o būsimiems medikams atlikti tyrimus, analizuoti žmogaus kūno dalis.
                                                                                                    IVg klasės auklėtoja Violeta Karaliūnienė

IV ekskursija
spacer