Gerumo akcijos ir kalėdinės integruotos pamokos

       Laukdami Kalėdų ateitininkai vykdė gerumo akcijas miestelyje. Gruodžio 5 d. kartu su parapijos klebonu kun. Albertu Kasperavičiumi ateitininkai lankė ligonius Pandėlio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Akcijos dalyviai dovanojo sergantiems adventines-kalėdines giesmes, pačių padarytus angelus, dalyvavo teikiant ligonių Patepimo sakramentą.
      Gruodžio 12 d. kartu su Rokiškio „Carito“ savanoriais ateitininkai lankė vienišus ir nepasiturinčius Pandėlio miestelio žmones. Įteikdami „Carito“ dovanas, maisto paketus, kuriuos savanoriai kartu su mūsų ateitininkais surinko rudeninėje „Maisto banko“ akcijoje prekybos centre „Maksima“, ateitininkai giedojo giesmes.
     Gruodžio 18 d. IIIbg kl. mokiniai vykdė akciją „Gerumo sriuba“. Jie virė sriubą, ruošė sveikinimus ir lankė vienišus Pandėlio miestelio senjorus.
     IIIag kl. mokiniai dalyvavo integruotoje tikybos, informacinių technologijų, užsienio kalbos ir geografijos pamokoje „Kalėdų žinia pasauliui“. Jie klausėsi ateitininkės Veronikos B. (IIbg kl.) pristatymo apie Taize piligrimystę Prancūzijoje, klebono kun. Alberto Kasperavičiaus pasakojimo apie tarptautinį ekumenizmą Taize bendruomenėje.
   Taip pat per pamoką buvo susisiekta su Vokietijoje, Diuseldorfo mieste, gyvenančia ponia G. Brenninkmeijer. Padedami informatikos mokytojos Virginijos Baltrukėnienės, gimnazistai dalijosi su ponia Brenninkmeijer tikėjimo ir labdaringos veiklos patirtimi. 7 kl. mokiniai, vadovaujami mokytojos Reginos Baltušienės, jai padainavo dainelę „Kling Glöckchen klingelingeling“.
Po to mokiniai stebėjo šešėlių vaizdo klipą „Mary Did You Know“, giedojo.
                                                                                                                            Mokytoja Eglė Glemžienė

spacer