Ateitininkų vasara

   Liepos 2-4 d. ateitininkai vyko į Ateitininkų federacijos sąskrydį „Iškelti perlus iš gelmių“ Berčiūnuose. Sąskrydžio pavadinimui pasirinkta poeto ateitininko Kazio Bradūno mintis, kuria vadovavosi susirinkę ateitininkai. Renginio metu vyko paskaitos, dalyviai dalijosi įvairiomis idėjomis, aptarė svarbius ateitininkijos klausimus. Taip pat buvo padėkota ateitininkams, kurie nuolat dalyvauja ir kuria organizaciją.
    Liepos 11 d. ateitininkai dalyvavo meniniame pristatyme „Pandėlio parapijos istorija gyva“. Tai projekto partnerių: Pandėlio parapijos ir Pandėlio gimnazijos, renginys, skirtas paminėti bažnyčios 220 m.. Bažnyčios istoriją pristatė daugiau nei dvidešimt įvairaus amžiaus parapijiečių. Pasitelkę meninę išraišką jie papasakojo visų trijų Pandėlyje stovėjusių bažnyčių istorijas. Buvo galima sužinoti, kaip buvo kuriama parapija, kokie iššūkiai teko Pandėlio krašto žmonėms istorijos verpetuose. Taip pat pasidžiaugta ir tuo, kuo šiandien gyvena parapija. Šis bendras darbas mus visus labai sutelkė.
Rugpjūčio 3-6 d. ateitininkai jau antrus metus iš eilės dalyvavo Kupiškio dekanato organizuojamame piligriminiame žygyje „Džiaugsmo karavanas gyvas 2“. Įveikta 100 km.: Kupiškis – Šimonys – Inkūnai – Andrioniškis – Viešintos – Subačius – Rudiliai – Kupiškis. Žygio vadovas, dekanas kunigas Mindaugas Kučinskas apie žygį sakė: „Tai nėra pasivaikščiojimas, klajojimas. Žygis yra ėjimas, judėjimas iš vienos vietos į kitą pėsčiomis, turint tikslą. Keliavimas su malda, visa, kas slegia širdį: žaizdas, patirtus skausmus praeityje arba dabar… Svarbi pagalba kitiems ir siekis gabenti viską pas Jėzų, kad atsigaivintume ir vėl gyventume.“
   Rugpjūčio 14 d. ateitininkai dalyvavo Panemunėlio miestelio bendruomenės projekte „Kun. Jono Katelės bendraširdžiai”. Plenero „Kun. Jono Katelės bendraširdžiai“ pristatymo metu ateitininkai pristatė literatūrinę – muzikinę kompoziciją „Kartų pašnekesiai“. Plenero metu tautodailininkai sukūrė du mobilius suolus, skirtus Maironiui ir Vaižgantui, kurie ne kartą lankėsi Panemunėlyje, kunigaujant Panemunėlio parapijos švietėjui kun. Jonui Katelei.
                                                                                                           Kuopos globėja Eglė Glemžienė
Nuotraukos paimtos iš:
https://www.facebook.com/Panemunelis/posts/4347952618597968
https://www.facebook.com/photo/?fbid=554345505695601&set=pcb.554351872361631
https://www.grokiskis.lt/aktualijos/apie-tris-baznycias-ir-pandeli-spaudoje?fbclid=IwAR16ic6X9BtyAPolxsF7Rb4PR9aQyUj7zRUPuCJ4NzsQFlDaN6P3UbfUUVQ
https://www.facebook.com/Ateitininkai/videos/343984114126869

spacer