Nuotoliniai kursai ateitininkams

    Lapkričio 10 d. vyko PKA (Panevėžio krašto ateitininkų) kuopų globėjų ir pirmininkų virtualus susitikimas. Jo metu buvo aptarti svarbūs veiklos klausimai. Nuotoliniame seminare dalyvavo gimnazijos ateitininkų kuopos pirmininkė Kamilė K.(IIg kl.) ir globėja Eglė Glemžienė.
     Lapkričio 14 d. vyko respublikiniai kuopų globėjų ir pirmininkų kursai nuotoliniu būdu. Kursuose dalyvavo gimnazijos kuopos pirmininkė ir globėja bei daugiau nei 80 ateitininkų ir globėjų iš visos Lietuvos. Įkvepiančią kalbą pasakė Ateitininkų Federacijos pirmininkas Vytis Turonis. Buvo pristatytas filmas „Kas yra ateitininkai“, skirtas Ateitininkų metams Prie filmo kūrybos prisidėjo ir buvęs kuopos narys Žilvinas Tokarevas. Guoda Kliučinskaitė pasakojo apie ateitininkų veiklos „Kai kuopa ateina į namus“ galimybes nuotoliniu būdu. Apie kuopos susitikimus, įvairias temas kalbėjo ir globėjos Milda Vitkutė ir Karolina Sadauskaitė. Vėliau globėjos skirstėsi į grupeles, dalijosi savo patirtimi, o mokiniai diskutavo apie laiko planavimą ir kūrybiškumą.
Pandėlio ateitininkai lapkričio 17 d. gimnazijoje parengė ir pristatė kuopos veiklos nuotraukų parodą, skirtą Ateitininkų metams.
                                                                                             Kuopos globėja Eglė Glemžienė

spacer