Ateitininkų vasara

   Birželio 23 d. gimnazijos ateitininkai kartu su šauliais dalyvavo kraštiečio signataro kun. Vlado Mirono 140-ųjų gimimo metinių paminėjime Kuodiškių kaime. Šventinis renginys prasidėjo mišiomis Panemunio bažnyčioje. Vėliau istorikė, Nacionalinio Lietuvos muziejaus vyresnioji muziejininkė, knygos apie V. Mironą autorė, buvusi gimnazijos mokinė Vilma Bukaitė pasidalijo prisiminimais apie signatarą. Renginio metu buvo įteiktos padėkos abiturientams ateitininkams už aktyvų dalyvavimą veikloje. Padėkos įteiktos: Miglei V., Arijandai Š., Kristijonui G., Laurai M.
Rugpjūčio 4-7 d. ateitininkai dalyvavo Kupiškio dekanato piligriminiame žygyje „Džiaugsmo karavanas gyvas“. Jo metu maldingai nusiteikęs jaunimas iškeliavo iš Kupiškio, aplankė Pandėlį, Papilį, Vabalninką ir įveikė 98 km. Pandėlio parapijoje piligrimai pernakvojo, o rytojaus dieną piligrimus aplankė ir mišias aukojo J.E. vyskupas Linas Vodopjanovas. Skirtingus žygio atstumus nukeliavo 13 pandėliečių. Rugpjūčio 21 d. Mykolas M. (IIg kl.) ir Jonas S. (IIg kl.) prisijungė ir prie savanorių padėkos kelionės prie jūros, kur mišias aukojo žygio organizatorius Kupiškio dekanas kun. Mindaugas Kučinskas.
   Rugpjūčio 14 d. ateitininkės Ermina J. (8 kl.) ir Dovilė Č. (8 kl.) dalyvavo Rokiškio bibliotekoje vykusiame kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ pristatyme. Straipsnių autorės pasakojo apie naujus Rokiškio bažnyčios varpus, mokslininko R. Milaknio gyvenimą, dailininką Sigitą Doščiorą, poetą Paulių Širvį. Žurnale skirta vietos Pandėlio gimnazijos šaulių bei ateitininkų veiklų pristatymui. Ateitininkės domėjosi kultūros naujienomis, susipažino, bendravo su straipsnio autore, žurnaliste Irena Varniene.
     Rugpjūčio 24-28 d. Šv. Onos ateitininkų kuopos pirmininkė Veronika Baltušytė dalyvavo MAVA (Moksleivių ateitininkų vasaros akademijoje) „Žmogaus vidaus dirigentas“ Berčiūnuose, Panevėžio rajone. Buvo gilinamasi, kas yra žmogaus širdies dirigentas. Visos žmogaus veiklos pagrindas – žmogaus širdis. Tačiau kas ji iš tikrųjų yra? Kas yra žmogaus viduje? Žmogaus viduje yra kažkoks centras, į kurį įsiklausęs jis yra labiausiai pats savimi. Viduje kaupiasi visos patirtys, kurios nulemia tai, kuo esame. Iš ten kyla norai ir troškimai, geri ir blogi. Ir svarbiausi įvykiai įvyksta ne internete ar karo lauke, bet žmogaus širdyje.

                   Kuopos globėja Eglė Glemžienė

spacer