Netradicinė pamoka „Partizanų kovos ir žūties vietos“ Plunksnočių miške

                  Birželio 1d. IIIg klasės istorijos kurso mokiniai vyko į Plunksnočių mišką. 

Jame Rokiškio krašto muziejaus istorikas Valius Kazlauskas papasakojo gimnazistams apie brolius partizanus Bulovus ir poetę Dianą Glemžaitę. Vėliau vienuoliktokai aplankė du bunkerius, sutvarkė paminklinių akmenų ir istorinių vietų įamžinimo aplinką.
           Grįždami mokiniai aplankė Rokiškio bažnyčią, gėrėjosi grafų Tyzenhauzų lože, bažnytiniu menu, užlipo į bažnyčios bokštą, pabuvojo kriptoje.

                                                                                                      Istorijos mokytoja Virginija Adomėnienė

spacer