Psichologinė pagalba

Psichologinę pagalbą teikia psichologė Alia Melvydienė,

El. p.:alia.melvydiene@gmail.com, tel.: 8 618 83 766

Darbo laikas

Diena Darbo/Konsultacijų lakas
Pirmadienis 12.00-14.00
Antradienis 8.00-10.00
Penktadienis 8.00 –14.30*

Pietų pertrauka 11.05-11.35

 

*Bet kada galite skambinti ir tartis dėl konsultacijų Jums patogiu metu.

Taip pat galima rašyti laiškus į el. paštą. Galima rašyti apie viską, kas rūpi:  apie įvairiausius kasdienius rūpesčius bei džiaugsmus,  apie sudėtingesnius sunkumus, kai norisi pasidalinti mintimis,  pasitarti.

 

Nebūkite vieni – sunkumai lengvesni, kai jais su kuo nors pasidalini!

 

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai. (Tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimo reikalingas mokiniams iki 16 m.)
 • Kreipiasi mokinio tėvai.
 • Siunčia mokytojai ( jei vaikas netusi 16 metų, gavę tėvų sutikimą).

 

Psichologė gimnazijoje:

 • Konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus).
 • Bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokinių ugdymu susijusiais asmenimis.
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus, atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius.
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.

 

Kada kreiptis į psichologę?

 • Jei turite bendravimo problemų su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais.
 • Turite mokymosi sunkumų.
 • Kai jaučiatės vieniši, nemylimi.
 • Kamuoja nerimas, depresija, stresas.
 • Norite geriau pažinti save, savo temperamento, charakterio savybes.
 • Sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais.
 • Jums liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

 

Konfidencialumas: informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.