Projektas ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

       Mūsų gimnazija dalyvauja projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Šio projekto metu mokiniai turi galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse programose. Rugsėjo 18 dieną 20 mokinių grupė išvyko į Kauno technikos kolegiją, kur dalyvavo netradicinėje pamokoje „Saulės energetikos paslaptys“. Užsiėmimo tikslas – paskatinti mokinius domėtis energetika ir gamtos mokslais bei pateikti idėjų mokinių savarankiškai veiklai.
     Jau spalio 11 dieną mūsų gimnazijos IVg ir dalis IIIg kl. mokinių vyks į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, kur vyks edukacija ,,Šiuolaikinė biomechanika“. Taip pat dar laukia kitos edukacinės programos: ,,Teatras kitaip“, ,,Pažink pelkę“, ,,Meno pažinimas praktiškai“ ir ,,Mikroorganizmai mūsų aplinkoje“.
      Džiaugiamės, kad mūsų mokiniai ir mokytojai gali kitaip vesti pamokas, susipažinti su mokslo įstaigomis, laboratorijomis ir kt. Ir kelionės išlaidos, ir edukacijos yra apmokamos iš projekto lėšų.

                                                                                                    Projekto koordinatorė Violeta Karaliūnienė