Kultūros paveldo projektas ,,Nuo siauruko iki pilies bokštų“

     2021 metais gimnazija gavo Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės finansavimą projektui ,,Nuo siauruko iki pilies bokštų“.
    Trumpas projekto apibūdinimas. Jau nuo 2009 metų mūsų gimnazija skiria daug dėmesio jaunosios kartos edukacijai, siekiame, kad vaikai ir jaunimas geriau pažintų kultūros paveldą, jį suprastų, puoselėtų ir tyrinėtų. Esant tokioms sudėtingoms mokymosi aplinkybėms (ilgas karantino laikotarpis), irgi siekiame, kad veikla nenutrūktų. Todėl šiais metais paruošėme du galimus veiklų variantus. Įgyvendindami šį projektą prisidėsime prie Europos paveldo dienų ,,Įtraukiantis paveldas“ organizavimo. Kadangi šiuos metus Europos Sąjungos taryba paskelbė Europos geležinkelių metais, o pro Pandėlį seniau pravažiuodavo vadinamas siaurukas, tai viena iš temų bus susipažinimas su senojo geležinkelio istorija, išlikusiais objektais, kita tema susipažinimas su Lietuvos žymiausiais kultūros paveldo objektais.
  Tema –įtraukiantis paveldas.
  Dalyviai – Pandėlio gimnazijos mokiniai ir mokytojai.
  Projekto tikslas: ugdyti jaunimo pilietiškumą, vykdant edukacinę veiklą kultūrinio paveldo pažinime ir lankyme.
   Projekto uždaviniai:
Prisidėti prie Europos paveldų dienų Lietuvoje įgyvendinimo.
Dalyvaujant pažintinėse ekskursijose aplankyti kultūros paveldo objektus, susipažinti su jų istorija.
Dalyvaujant edukacinėse programose gilinti savo teorines ir praktines žinias.
Atlikti kūrybinius darbus ,,Įtraukiantis Lietuvos paveldas“.
Surengti ir pristatyti darbų parodą gimnazijoje.
Įvertinti projekto veiklą, numatyti tolesnę kryptį.
Projekto įgyvendinimo veiklos grupė: mokytojos Eglė Glemžienė, Renata Kiburienė, Virginija Baltrukėnienė, Aušra Viduolienė.
                                                                               Projekto vadovė mokytoja Violeta Karaliūnienė.