Panevėžio krašto ateitininkų savaitgalis Berčiūnuose „Tavo žodis yra Tiesa“

    Gegužės 27-29 d. gimnazijos ateitininkai vyko į Berčiūnus, kur vyko Panevėžio krašto ateitininkų savaitgalis „Tavo žodis yra Tiesa“ (Jn 17.17). Į savaitgalį, kurį organizavo Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos kun. J. Tilvyčio-Žalvarnio kuopa, susirinko beveik šimtas ateitininkų iš kone visų Panevėžio krašto kuopų.
   Savaitgalio renginiams vadovavo vyresnieji ateitininkai, tarp jų ir mūsų gimnazistės Kamilė K. ir Angelė S.. Pirmosios dienos vakare ant laužo buvo kepamos dešrelės, liejosi dainos, vyko smagūs šokiai.
    Antrąją savaitgalio dieną apsilankė skautų organizacijos atstovai. Jie pristatė savo veiklą, vedė žaidimus. Vėliau grupelėse ateitininkai žaidė orientacinį žaidimą, kurio metu gavo po knygą. Daugiausiai knygų pernešusi grupelė laimėjo žaidimą. Vakare dalyviai vaidino įvairias istorijas, susijusias su Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos rašymo ir platinimo detalėmis.
Trečiąją savaitgalio dieną iškilmingas Šv. Mišias aukojo J. E. vyskupas, emeritas Jonas Kauneckas. Mišių metu vienuolika ateitininkų davė įžodį, jiems buvo įsegti ateitininkų ženkleliai ir juostelės. Moksleivių ateitininkų sąjungos nare tapo ir mūsų kuopos narė Angelė S.. Prieš įžodį ji parengė ateitininkų veiklos aplanką ir išlaikė teorinį egzaminą.
    Po iškilmingų mišių vyskupas ateitininkams papasakojo apie Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidybą, platinimą bei įveiktus iššūkius. Renginių pabaigoje PKA (Panevėžio krašto ateitininkų valdybos) pirmininkė Irena Bikulčienė pasidžiaugė aktyviais ateitininkais ir padėkojo grupelių vadovams.
                                                                                  Kuopos globėja Eglė Glemžienė

spacer