Istorinis vyskupijos įvykis, projektas „Už gyvybę“ ir padėkos mokiniams

       Birželio 14 d. gimnazijos ateitininkai vyko į Panevėžį, kur kartu su krašto ateitininkais dalyvavo istoriniame mūsų vyskupijos įvykyje – ateitininko, kunigo, kankinio Alfonso Lipniūno iškilmingame beatifikacijos bylos uždaryme. Iškilmingame posėdyje buvo nutarta perduoti Vatikanui per 15 metų surinktus dokumentus, liudijančius kankinio kunigo Alfonso Lipniūno šventą gyvenimą, jo kančias koncentracijos stovykloje. Tai didžiulis žingsnis siekiant kunigą skelbti palaimintuoju. Iškilmės baigėsi Šv. Mišiomis Panevėžio Katedroje ir malda prie kankinio kapo. Krašto ateitininkai iškilmingai budėjo su vėliavomis, giedojo ateitininkų himną bei savo tradicinę dainą „Kaip grįžtančius namo paukščius“. Mūsų kuopos pirmininkė Kamilė Kučinskaitė iškilmingose mišiose skaitė maldavimus.
     Gegužės-birželio mėnesiais ateitininkai vykdė Panevėžio krašto ateitininkų projektą „Už gyvybę“, gilinosi į gyvybės vertę, gamino atvirukus savo motinoms, taip pat pasveikino visas mamas ir tėčius bažnyčioje. Už aktyvų dalyvavimą projekte ateitininkai pelnė padėką.
Nuo vasario mėnesio 5,6,7 kl. mokiniai per dorinio ugdymo pamokas dalyvavo Leliūnų Šv. Juozapo parapijos „Meno šventėje 2021“. Mokiniai gilinosi į Šv. Juozapo gyvenimą ir piešė jo gyvenimo momentus. Padėkas už dalyvavimą ir knygų žymeklius gavo Adomas Č. (6 kl.), Deimilė Č. (6 kl.), Donata I. (7 kl.), Justinas S. (5 kl.) ir Rokas Ž. (7 kl.).
Paaiškėjo ir Panevėžio apskrities Panevėžio vyskupijos katechetikos centro projekto „Tegarbina Tave,    Viešpatie, visi kūriniai“ nuotraukų konkurso nugalėtojai: II-ąją vietą užėmė Aivaro M. nuotrauka ,,Mirties šokis“. III-ioji vieta skirta Vakario P. nuotraukai „Atstatykime vilties tiltus!“ Nugalėtojai gavo diplomus ir prizus, o visi dalyvavę II-ajame konkurso etape – padėkas.
                                                                                     Mokytoja Eglė Glemžienė

spacer