Dienos archyvas: 2021 birželio 15

Istorinis vyskupijos įvykis, projektas „Už gyvybę“ ir padėkos mokiniams

       Birželio 14 d. gimnazijos ateitininkai vyko į Panevėžį, kur kartu su krašto ateitininkais dalyvavo istoriniame mūsų vyskupijos įvykyje – ateitininko, kunigo, kankinio Alfonso Lipniūno iškilmingame beatifikacijos bylos uždaryme. Iškilmingame posėdyje buvo nutarta perduoti Vatikanui per 15 metų surinktus dokumentus, liudijančius kankinio kunigo Alfonso Lipniūno šventą gyvenimą,...

spacer