Ateitininkų advento vakaras „Namai – mano tvirtovė“

    Gruodžio 21 d. ateitininkai dalyvavo federacijos organizuotame respublikiniame advento vakare „Namai – mano tvirtovė“. Nuotolinį renginį, kuriame dalyvavo 150 dalyvių, vedė ateitininkai: kunigai Linas Braukyla ir Mantas Jakštas. Vakaro metu dalyviai buvo padalinti į grupeles, kurios varžėsi sunkiame, bet įdomiame protmūšyje.
    Mokymus vedė kunigas Gabrielius Satkauskas. Visus sužavėjo jo mintys apie ateitininkus: „ Esame kaip deimantai, kurie patys nešviečiame, bet, kad spindėtume nuostabiomis spalvomis, turime būti arčiau šviesos, arčiau idealo.“
    Advento vakarą skambėjo gyva muzika, vyravo pakili nuotaika.
                                                                                        Kuopos globėja Eglė Glemžienė

spacer