INFORMACIJA MOKINIAMS, JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS), DARBUOTOJAMS

1.Gimnazijoje ugdymo procesas organizuojamas srautais, mokiniai mokosi savo klasėse, vaikšto pro atskirus įėjimus, numatytos skirtingos laisvalaikio zonos, mokytojai veda pamokas mokiniams priskirtose klasėse:
1.1. I a. mokosi 5-6 klasių mokiniai;
1.2. IIa. mokosi 7-8 klasių mokiniai;
1.3. IIIa. mokosi II-IVg klasių mokiniai;
1.4. IVa. mokosi Ig klasės mokiniai.
2. Specializuoti kabinetai, į kuriuos eina mokiniai, yra:
2.1. Biologija;
2.2. Chemija;
2.3. Fizika;
2.4. Informacinių technologijų;
2.5. Technologijų;
2.6. Muzikos;
2.7. Sporto salės.
3. Maitinimas:
3.1. 1-4 kl. mokiniai valgo po 2 pamokų;
3.2. 5-8 kl. mokiniai valgo po 3 pamokų;
3.3. I -IVg kl. mokiniai valgo po 4 pamokų;
3.4. Suskirstytos valgymo zonos, numatyti saugūs atstumai.
3.Asmens higienos laikymosi būtinybė (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas).
4.Renginiuose (ir uždarose, ir atvirose erdvėse) privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius ir pan.).
5. Autobusuose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
6.Draudžiama į gimnaziją atvykti mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams, kuriems pasireiškia karščiavimas ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių ( sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
7. Mokinys, kuriam pasireiškia karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų , kitų užkrečiamųjų ligų požymiai , izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai), konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.
8. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų , kitų užkrečiamųjų ligų požymiai, nedelsiant apleidžia gimnazijos patalpas, kreipiasi konsultacijos į Karštąją koronaviruso liniją tel. 1808 arba šeimos gydytoją.
9.Jeigu iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gauta informacija apie nustatytą COVID-19 ligą, informuojamas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, bendradarbiaujama su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.
10.Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.
11.Mokinius atlydintys ir pasitinkantys tėvai (globėjai, rūpintojai) vaikų laukia gimnazijos kieme.
12. Asmenys, atlydintys mokinius, gimnazijos darbuotojai, pedagogai bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje), klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys tretieji asmenys (tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti jų sveikatos būklei. Kai pedagogas ar kitas gimnazijos darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

spacer