Ateitininkai susitikime su popiežiumi Pranciškumi

        Rugsėjo 22-23 d. gimnazijos ateitininkų kuopos nariai dalyvavo susitikimuose su popiežiumi Pranciškumi.


        Rugsėjo 22 dieną Vilniaus arkikatedros aikštėje į susitikimą su Katalikų bažnyčios vadovu susirinko daugiau nei 10 000 jaunų žmonių. Belaukdamas susitikimo jaunimas stebėjo parengtą programą: klausėsi liudijimų, „Kujelių“ dainų ir „Ichtus“ šlovinimo, rašė maldos intencijas ir kartu meldėsi. Maldą vedė patarnaujančiųjų būrys, į kurį buvo pakviestas ir mūsų ateitininkas Jonas S. (Ig kl.).
      Popiežiaus atvykimas ir pasisveikinimas su minia buvo labai šiltas ir nuoširdus. Įkvepiančioje popiežiaus Pranciškaus kalboje ateitininkai išgirdo padrąsinimą nebijoti „švelnumo revoliucijos“, nepasiduoti egoistiniam individualizmui, taip pat nepamiršti savo šaknų.
         Rugsėjo 23 dieną ateitininkai dalyvavo Kauno Santakoje vykusiose Šv. Mišiose, kurias aukojo Šv. Tėvas. Visi grįžo pilni įspūdžių ir neišdildomos patirties.
                                                                                                                     Kuopos globėja Eglė Glemžienė

spacer