Dovanos bibliotekai

             Smagu naujus mokslo metus pradėti su dovanomis. Mūsų gimnazijos biblioteka gavo naujų knygų.

         Jas padovanojo lietuvių kalbos mokytojos Vida Baužienė ir Virginija Danienė. Labai joms dėkojame ir kviečiam visus gimnazijos bendruomenės narius papildyti bibliotekos fondus naujomis knygomis. Ypač trūksta knygų mūsų pradinių klasių mokiniams.
        Ypač pradžiugino gerbiamo kunigo Alberto Kasperavičiaus parodytas dėmesys. Jis gimnazijos bibliotekai padovanojo žurnalo „Kelionė“ prenumeratą 2018 metams.
       Maloniai kviečiame visus skaityti.
                                                                                                 Bibliotekininkė Regina Baltušienė

spacer