Istorinė- kraštotyrinė ekspedicija Pandėlyje

        Liepos 15–22 dienomis Rokiškio rajone buvo vykdoma istorinė-kraštotyrinė ekspedicija, kurią organizavo Rokiškio krašto muziejus ir Rokiškio rajono savivaldybė su iniciatorių bei rėmėjų Aldonos ir Philo Shapiro iš JAV pagalba.

     Archeologiniai tyrinėjimai buvo vykdomi įvairiose rajono vietose, taip pat ir žydų ritualinės pirties vietoje Pandėlyje. Šiems archeologiniams tyrinėjimams naudojamas vienas iš nedestrukcinių geofizikinių tyrimų metodų – georadaru matuojami po žeme esančių objektų elektromagnetinių bangų atspindžiai. Archeologiniams žvalgymams reikalingą techninę įrangą parūpino Hartfordo (JAV) universitetas, o tyrimą atlieka atvykę JAV mokslininkai: prof. Richard Freund ir Susan Cardillo (Hartfordo universitetas), prof. Harry Jol (Viskonsino universitetas), prof. Philip Reeder (Dukeino universitetas); jiems talkina 8 šių universitetų studentai. Ekspediciją kuruoja archeologas dr. Romas Jarockis.
                                                                                 Neformalaus ugdymo organizatorė Violeta Karaliūnienė

spacer