Išvyka į Rokiškio jaunimo užimtumo centrą

       Birželio 6 d. IIIg kl. mokiniams organizuota netradicinė pamoka – išvyka į Rokiškio jaunimo užimtumo centrą.

Centro specialistė Jolita Raščiuvienė supažindino mokinius su Rokiškio jaunimo užimtumo centro ir darbo biržos teikiamomis paslaugomis, vykdomomis kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo, bedarbių įdarbinimo, paramos pradedantiems verslininkams programomis, savanoriškos veiklos ir mokinių įsidarbinimo vasarą galimybėmis.
            Gimnazistai atliko ir praktinių užduočių: analizavo gyvenimo aprašymų pavyzdžius ir patys juos kūrė, vertino savo ir draugų asmenines savybes, dalykinius ir bendruosius gebėjimus. Centro specialistė davė mokiniams vertingų patarimų, kaip prisistatyti darbdaviui, kokių klaidų vengti rašant CV, pakvieti dalyvauti Jaunimo užimtumo centro organizuojamuose mokymuose, renginiuose.

                                                                                                                Etikos mokytoja Jūratė Kavoliūnienė

spacer