Ateitininkų savaitgalis „Kelias į širdį”

              Gegužės 24-25 d. Berčiūnų stovyklavietėje šalia Panevėžio vyko Panevėžio krašto ateitininkų savaitgalis „Kelias į širdį”. Jame dalyvavo 5-9 klasių mokiniai iš įvairių apskrities kuopų. Renginį vedė savanoriai vadovai, tarp kurių buvo ir mūsų mokyklos mokinės Deimantė S. (IVag kl.), Veronika B. (Ig kl.), Gabrielė G. (Ig kl.).           Šventės pradžioje vadovai parodė trumpą vaidinimą, per kurį ateitininkai buvo supažindinti su savaitgalio tema. Paskui stovyklautojai skirstėsi į grupeles: mokėsi pinti apyrankes, šokti, žaidė sportinius žaidimus, improvizavo. Vėliau vyko orientacinis žaidimas, skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti.
           Vakaro programoje buvo pasveikintos dvi ateitininkų kuopos: Panevėžio Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno kuopa minėjo 20, o Pandėlio Šv Onos kuopa – 15 metų sukaktį. Gimtadienių proga vyko diskoteka, prie laužo skambėjo dainos.
            Kitą dieną ateitininkai dalyvavo įvairiuose užsiėmimuose, Šv. Mišiose. Šv. Mišių metu ateitininko įžodį davė Samanta T. (Ig kl.) ir Erika A. (Igkl.). Sveikiname jas.
                                                                                                              Ateitininkė Gabrielė Glemžaitė

spacer