Dekanato jaunimo diena „Jėzus Kristus – mūsų viltis“

         Gegužės 12 d. gimnazijos ateitininkai vyko į Kamajus. Čia susirinko beveik visų rajono mokyklų jaunimas švęsti dekanato jaunimo dienos „Jėzus Kristus – mūsų viltis“.


           Šventė prasidėjo Kamajų gimnazijoje. Čia Kamajų mokiniai pristatė svarbiausią žinią – popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje rugsėjo mėnesį. Vėliau vyko Šv. Mišios Kamajų bažnyčioje.
Po jų ateitininkai skirstėsi į užsiėmimus: pokalbius-diskusijas, žaidimus, kūrybines dirbtuves. Pokalbius-diskusijas įvairiose miestelio erdvėse vedė dekanato kunigai: Albertas Kasperavičius, Andrius Šukys, Aivaras Kecorius.
         Vėliau visi žygiavo prie koplytstulpio, vyko gegužinės pamaldos.
                                                                                                                         Kuopos globėja Eglė Glemžienė

spacer