Ateitininkų akademija ir federacijos suvažiavimas

         Balandžio 4–7 dienomis vyko MAPA (respublikinė Moksleivių ateitininkų pavasario akademija) „Aukso vidurys“.

     Joje dalyvavo Ig klasės mokinė, Pandėlio Šv. Onos kuopos ateitininkė Veronika B.. Į šį renginį susirinkę mokiniai gilinosi į vertybių bei dieviškųjų dorybių temas. Kiekvieną dieną vyko paskaitos, susijusios su akademijos tema, diskusijos. Taip pat neapsieita be įvairiausių įdomių veiklų, kurios padėjo dar labiau įsigilinti į paskaitose išgirstas mintis. Turiningos vakaro programos: vaidinimai, kuriuos ruošė visos grupelės, įdomiausi šokiai bei orientacinis žaidimas, skatino bendradarbiauti, dalintis savo patirtimi.
      Balandžio 7-8 dienomis Kaune, istoriniuose Ateitininkų rūmuose, vyko Ateitininkų federacijos suvažiavimas. Šiame suvažiavime dalyvavo ir Pandėlio gimnazijos mokiniai: Gabrielė G. (Ig) , Veronika B. (Ig) Kristijonas G. (IIag), Deimantė S. (IVag). Suvažiavimas prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis Kauno Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje.
       Vėliau du šimtai mokinių, studentų ir sendraugių ateitininkų vertino praėjusių metų veiklą, diskutavo apie federacijos strategines kryptis, išsirinko naują AF pirmininką – ekonomistą Justiną Juknį. Taip pat buvo sudaryta ir organizacijos valdyba, taryba, kontrolės komisija bei sąjungų valdyba. Renginio metu buvo ne tik išrinkti naujieji Ateitininkų federacijos valdymo vienetai, bet ir aptarta, kaip paskatinti jaunimą atrasti viltį Kristuje ir būti aktyviems katalikiškos žinios nešėjais šių dienų visuomenėje.
                                                                                                       Ateitininkė Veronika B. ( Ig kl)

spacer