Ateitininkų projektas ,,Žinia apie knygnešius“

                   Gimnazijos ateitininkai įsijungė į Panevėžio krašto ateitininkų projektą ,,Žinia apie knygnešius“, kuris skirtas Lietuvos 100 – mečiui paminėti. Jau dalyvavo filmo“Knygnešiai“ peržiūroje ir aptarime kuopoje. Taip pat sukūrė ,,Knygnešio kelio pasą“ , su kuriuo keliauja visi Panevėžio krašto ateitininkai. 

                Gruodžio 8d. šešios kuopos iš Panevėžio krašto keliavo į Bistrampolį – knygnešių koplyčią. Ateitininkai pasidalino  eilėmis, dainomis, prisiminimais apie knygnešius. Jie taip pat aplankė Bistrampolio dvarą, o savo knygnešio kelio pasuose pirmąją stotelę pažymėjo Bistrampolio dvaro antspaudu. 2018 metais numatyta tęsti pažintinį kelią apie knygnešius ir aplankyti daugiau jiems skirtų objektų.

                                                                                       Kuopos globėja Eglė Glemžienė

spacer